O-STA

Inoviranje za trajnostni razvoj - potencial raziskovalcev na področju energetske varčne proizvodnje

V sredo, 6.7.2011 ob 13h, bo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani potekala predstavitev inovacij na področju energetske varčne proizvodnje in možnosti, kako lahko slovenski univerzitetni raziskovalci najdejo investitorje za svoje inovacije. Na dogodku bodo predstavljene tudi možnosti za povezovanje z raziskovalci preko Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani. Po predstavitvah bo potekal tudi ogled laboratorija in pogovor z raziskovalci.

PROGRAM
13h05dr. Slavko Dolinšek direktor IRI ULPotencial Univerze v Ljubljani za trajnostni razvoj
13h10dr. Janez Kopač predstojnik Katedre za menedžment obdelovalnih tehnologij, UL FSSodelovanje raziskovalcev z gospodarstvom - LABOD
13h15dr. Franci Pušavec raziskovalec v Laboratoriju za odrezavanjeSusCryMac za bolj čisto proizvodnjo in trajnostni razvoj
13h20Borut Lazar (TBC) ALgEn d.o.o. - Center za algne tehnologijeRazvoj algnih tehnologij - odgovor na potrebe razvoja biogoriv
13h25Luka Komazec GorenjeOdprto inoviranje in potencial slovenskih raziskovalcev za domače gospodarstvo
13h30 - 14h00Ogled LABOD in pogovor z raziskovalci

Osnovni namen dogodka je predstaviti potencial Univerze v Ljubljani za trajnostni razvoj na področju energetske varčne proizvodnje in inovaciji SusCryMac in AlgEn.

Pri tem bodo predstavljene možnosti sodelovanja, ki jih je projekt CERIM omogočal, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi laboratorij za odrezavanja (LABOD), v katerem potekajo raziskave na področij obdelovalnih tehnologij.

Več informacij:

www.iri.uni-lj.si

Manca Poglajen manca.poglajen@iri.uni-lj.si ali 01 241 8651