O-STA

Inoviranje za trajnostni razvoj - potencial raziskovalcev na področju energetsko varčne proizvodnje

Čiščenje odpadnih voda z algami in okolju bolj prijazna proizvodnja z uporabo tekočega dušika sta samo dve neposredni aplikaciji znanja raziskovalcev s Fakultete za strojništvo in visokotehnološkega podjetja AlgEn, ki omogočata varčevanje z energijo in tako prispevati k trajnostnemu razvoju.

V sredo, 6.7.2011 ob 13h, je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani potekala predstavitev inovacij na področju energetske varčne proizvodnje in možnosti, kako lahko slovenski univerzitetni raziskovalci najdejo investitorje za svoje inovacije. Na dogodku so predstavili tudi možnosti za povezovanje z raziskovalci preko Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani (IRI UL).

Javne raziskovalne organizacije in univerze so dragocen vir inovacij, ki lahko prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti gospodarstva v Srednji Evropi. Projekt CERIM je maja v Budimpešti raziskovalcem s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in predstavnikom podjetja AlgEn omogočil mednarodno predstavitev inovacij, ki imata velik potencial za sodobno proizvodnjo.

"Projekt CERIM, ki ga sofinancira program Srednja Evropa, je prispeval k promociji in iskanju investitorjev za inovacije iz raziskovalne dejavnosti: sistema za kriogeno odrezavanje in sistema za gojenje alg. Sistem za kriogeno odrezavanje so razvili na FS, zato smo se odločili predstaviti dejavnost, raziskovalno delo in opremo laboratorija za odrezavanje - LABOD, kjer je postopek nastal", je uvodoma pojasnil dr. Slavko Dolinšek, direktor IRI UL in vodja projekta.

"Sodelovanje z IRI UL nam je omogočilo, da smo inovacijo SusCryMac predstavili tudi maja v Budimpešti, kjer smo navezali nove stike z potencialnimi projektnimi partnerji iz Srednje Evrope," je povedal dr. Franci Pušavec, raziskovalec v Labodu, ki je za svojo inovacijo prejel tudi Rektorjevo nagrado. S tem je bil po patentiranju narejen drugi korak pri realizaciji ideje v gospodarstvu. Raziskovalna ekipa trenutno išče možnosti za aplikacijo inovacije v srednjevelikih podjetjih.

Predstojnik Katedre za menedžment obdelovalnih tehnologij in vodja laboratorija LABOD dr. Janez Kopač, je poudaril, da si na fakulteti prizadevajo, "da smo koristni za slovensko industrijo v smislu svetovanja, priprave izdelovalnih in tehnoloških načrtov, testov in meritev". Konkretno se laboratorij ukvarja tudi z obdelavo najbolj zahtevnih in trdih izdelkov za orodjarne ob uporabi sodobnih programov za računalniško podprto proizvodnjo.

"Vloga IRI UL je za mlado podjetje bistvena. S pomočjo inštituta in projekta CERIM smo laže prišli do mednarodnih partnerjev na projektih pa tudi do raziskovalcev na FS, ki nam nudijo strokovno podporo pri razvoju regulacijskih mehanizmov za algne tehnologije," je poudaril Borut Lazar iz mladega visokotehnološkega podjetja AlgEn. AlgEn, ki je že prejel podporo Slovenskega podjetniškega sklada in JAPTI, je ravno julija v Goričanah začel s poskusnim postopkom čiščenja odpadnih voda.

CERIM (Central Europe Research to Innovation Models) je projekt za izboljšanje prenosa znanja z univerz v gospodarstvo, ki ga sofinancira Evropska unija skozi Program Srednja Evropa.

Več informacij: Manca Poglajen manca.poglajen@iri.uni-lj.si