O-STA

Pivovarna Union, d.d., Ljubljana - sprostitev trgovanja z delnicami PULG

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana je dne 9.1.2002 sprejela odločbo, da se s tem dnem sprosti dne 8.1.2002 zaustavljeno trgovanje z rednimi delnicami z oznako PULG, izdajatelja Pivovarna Union, d.d., Pivovarniška ulica 2, Ljubljana, ki so uvrščene v borzo kotacijo.

Družba Interbrew je dne 9.1.2002 v časniku Finance objavila, da je dne 8.1.2002 od Kapitalske družbe, d.d. kupila delnice Pivovarna Union, d.d., po ceni 90.000 SIT ter, da se skladno z določilom člena 31.4. Zakona o prevzemih šteje, da je s tem spremenjena ponudba za odkup tako, da vsebuje višjo ceno, to je 90.000 SIT, rok za sprejem ponudbe pa se podaljša do 17.1.2002.

S tem je prenehal razlog za začasno zaustavitev trgovanja z navedenim vrednostnim papirjem.