O-STA

Emona Krmila, d. d., Ljubljana ter Jata Reja, d. d., Ljubljana, - izključitev delnic EMKG in JRDG iz trgovanja na prostem trgu

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana je dne 10.1.2001 sprejela odločbo, da se z dnem 11.1.2002 iz trgovanja na prostem trgu Ljubljanske borze, d. d., izključijo redne delnice z oznako EMKG, izdajatelja Emona Krmila, d. d., Ljubljana, Kavčičeva 72, ter redne delnice z oznako JRDG izdajatelja Jata Reja, d. d., Agrokombinatska 84, Ljubljana.

Trgovanje z navedenimi vrednostnimi papirji je bilo z dnem 27.12.2001 začasno zaustavljeno. Zaradi spojitve sta družbi izdajateljev prenehali obstajati kot pravni osebi, njuni delničarji pa so z dnem 3.1.2002 za delnice EMKG ter JRDG skladno z menjalnim razmerjem, navedenim v spojitveni pogodbi, prejeli ustrezno število delnic nove družbe Jata Emona, d. d., Ljubljana, z oznako JAMR.