O-STA

Poskusni izračun vrednosti nepremičnin podjetnikov

Poskusni izračun vrednosti nepremičnin podjetnikov

Geodetska uprava bo med 29. septembrom in 4. oktobrom več kot milijon lastnikom nepremičnin v Sloveniji na dom poslala poskusni izračun vrednosti njihove nepremičnine, prav tako vsem podjetnikom, ki so lastniki nepremičnin.

Geodetska uprava je vsem nepremičninam v Sloveniji določila njihovo posplošeno tržno vrednost. Konec septembra bodo vsi lastniki nepremičnin pričeli prijemati obvestila o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti nepremičnin. Vsa slovenska gospodinjstva bodo nekaj dni pred obvestilom prejela brošuro s splošnimi pojasnili o obveščanju lastnikov o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin ter navodila kako lahko lastnik nepremičnine spremeni podatke in poda pripombe na modele vrednotenja nepremičnin.

Osnovni namen obvestila, ki ga bodo prejeli vsi lastniki nepremičnin, je seznanitev z izračunano tržno vrednostjo nepremičnin. Če se lastniki ne bodo strinjali z uporabljenimi modeli za izračun vrednosti nepremičnin, bodo to sporočili Geodetski upravi. Na obvestilih bodo poleg podatka o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin navedeni tudi podatki o nepremičninah. Lastniki bodo imeli dva meseca časa, da bodo na obrazcih ali s pomočjo aplikacije , geodetski upravi sporočili morebitne spremembe podatkov ali dali pripombe na modele vrednotenja nepremičnin.

Podjetniki - lastniki nepremičnin lahko svoje pripombe prijavite do 25.novembra. Pripombe se bo dalo oddati tudi preko spleta, s pomočjo kode, ki jo boste prejeli z obvestilom. Pripombe boste lahko spremljali le preko spleta. Možno je tudi, da se vseh pripomb ne bo upoštevalo.


Podatki se nanašajo na stanje na trgu na dan 1.7.2010. vrednosti nepremičnin so izračunane na podlagi evidentiranih prodanih nepremičnin.

Na spletni strani GURS deluje tudi Portal vrednotenja nepremičnin, na katerem bodo tudi javno objavljene vrednosti nepremičnin, po sprejetju Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin.

Vir: GURS