O-STA

Vlada ne bo višala trošarin za energente

Vlada ne bo višala trošarin za energente

Ker bi imelo novembrsko višanje trošarin za elektriko ter zemeljski plin hude posledice na konkurenčnost za slovenska podjetja, se je vlada odločila, da jih ne bo dvignila.

Tako je vlada je delno ugodila zahtevam gospodarstva na področju trošarin za energente. S spremembo novele zakona o trošarinah bodo sedaj veljavne nižje trošarine predpisane tudi po 1. novembru letos, dopuščena pa bo tudi možnost njihovega dodatnega znižanja.

Zvišanje trošarin za energente bi v veliki meri negativno vplivalo na konkurenčnost slovenskih podjetij.
Vlada bo zato spremenila novelo zakona o trošarinah, tako, da bo bodo zdaj predpisane trošarine ostale v veljavi tud po 1. novembru letos. Dopuščajo tudi možnost nadaljnjega znižanja z novimi vladnimi uredbami, v kolikor bi se izkazala možnost njihovega zmanjšanja pri izvajanju proračuna do konca leta 2011.