O-STA

Totra Plastika, d. d., Ljubljana - izključitev delnic TOPG iz trgovanja na prostem trgu

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je dne 11. 1. 2002 sprejela odločbo, da se z dnem 14. 1. 2002 iz trgovanja na prostem trgu izključijo redne delnice z oznako TOPG, izdajatelja Totra Plastika, d. d., Trpinčeva 39, Ljubljana.

Trgovanje z navedenimi delnicami je bilo začasno zaustavljeno z dnem 20. 9. 2001, ker so delničarji izdajatelja sprejeli sklep o umiku delnic TOPG z organiziranega trga.