O-STA

MicroStrategy je najboljši produkt za poslovno inteligenco (BI)

McLean, Va., 30. september 2010 - Microstrategy je v analizah objavljenih v BI Survey 9, kjer je bilo zajetih 23 BI izdelkov različnih proizvajalcev BI orodij, skupno ocenjen kot najboljši izdelek. Orodja, ki so bila zajeta v analizi so: MicroStrategy, QlikTech, Microsoft SSAS, SAP BW / BEx Suite, Cubeware, Board, SAP BusinessObjects WebIntelligence, Bissantz, IBM Cognos Reporting, Information Builders, arcplan, TARGIT, Jedox PALO, Microsoft SSRS, MIK, Oracle BIEE, SAS, IBM Cognos Analysis, Pentaho, Infor PM, Oracle Hyperion, SAP BusinessObjects Desk Intelligence in IBM Cognos TM1.

MicroStrategy je bil med sedmimi največjimi BI orodji kot najboljši ocenjen v 16 ključnih področjih

Poleg skupne primerjave, je BI Survey 9 posebej analiziral BI produkte sedmih največjih proizvajalcev: MicroStrategy, SAP BusinessObjects, SAP BW / BEx, Oracle BIEE, IBM Cognos, SAS in Microsoft. V tej skupini je MicroStrategy med 32 KPI Microstrategy dosegel najvišjo oceno v šestnajstih kategorijah, kar je več od kateregakoli drugega izdelka.

Več o rezultatih si lahko preberete

na: http://www.microstrategy.com/news/pr_system/press_release.asp?ctry=167&id=2134

CRMT d. o. o. je regiski partner podjetja Microstrategy za prodajo in implementacijo Microstrategy izdelkov.

Je vodilna svetovalna hiša specializirana za uvajanje sistemov za upravljanje poslovanja (CPM), sistemov planiranja, poslovne inteligence (BI), podatkovnega rudarjenja, podatkovnih skladišč (DW), integracije podatkov in upravljanja matičnih podatkov (MDM). Zagotavlja storitve celotnega razvojnega kroga od analize, zasnove, načrtovanja, implementacije in projektnega vodenja, kot tudi projektno in poprojektno podporo. Prednost CRMT d.o.o. izhaja iz širokega in poglobljenega znanja in kompetenc njihovih strokovnjakov, ki zagotavljajo strankam najnaprednejše, zanesljive in konsistentne rezultate na vsakem projektu v predvidenih rokih in znotraj proračuna.

Kontakt: info@crmt.com