O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco liste SEG

S svojo aktivno participacijo želimo prispevati, da bo naša Ljubljana prijazna meščanom in si prizadevali za uresničitev poslanstva, kot je razvidno v našem programu s poudarkom na skrbi za okolje,človekovih pravicah, enakosti v zdravju ter kulturnem dialogu.

Vabimo vas na novinarsko konferenco SEG - Stranke ekoloških gibanj ki bo v sredo , dne 6. oktobra 2010 ob 11. uri na vrtu Gostilne pri Vodniku, Vodnikova cesta 65 A, Ljubljana

Na novinarski konferenci bomo predstavili listo kandidatov , volilni program SEG-Stranke ekoloških gibanj Slovenije za LV 2010 v Mestni občini Ljubljana .

Nosilci liste SEG : Evita Leskovšek, dr. medicine, mag. Vesna Anđelković , gledališka igralka in Karel Lipič,univ.dipl.ing. , predsednik ZEG - nevladne okoljske organizacije bodo predstavili razloge - zakaj želijo organizacijske , programske in kadrovske spremembe v novem mandatu v Svetu MOL in njenih organih.

Ekološki pozdrav !

Lipič Karel, univ.dipl.ing., Vodja volilnega štaba SEG