O-STA

Društvo prebivalcev "RONKET" Nova Gorica želi vplivati na politiko Mestne občine Nova Gorica in sprejemanje njenih odločitev.

Društvo prebivalcev "RONKET" Nova Gorica želi vplivati na politiko Mestne občine Nova Gorica in sprejemanje njenih odločitev. Zato kandidira na listi SEG - Stranke ekoloških gibanj Slovenije z jasnimi cilji:

1. Reševati konkretne probleme in potrebe prebivalcev mesta in občine (problem privatizacije mestnih površin, črno gradnjo na Ronketu,

mestno tržnico, selitev prehrupnih prireditev v industrijsko cono, zagotovitev znosnejšega življenja ob prometnih cestah, ureditev

pokopališča pri Sveti Trojici).

2. Sodelovati pri načrtovanju mestne infrastrukture (obvoznice, parkirišča, kanalizacije, mestne čistilne naprave, razsvetljave ulic in

kolesarskih ter peš poti in drugo).

3. Graditi in urejati nova otroška ter rekreacijske površine v mestnih četrtih.

4. Sodelovati pri urejanju prostora s podrobnimi prostorskimi akti (OPPN). Ronket kot mestna četrt, obdana s prometnimi cestami - 20.000 enot

dnevno - zahteva resen in strokoven pristop in naj postane vzor urejanja prostora v občini.

5. Združiti prebivalce mesta Nove Gorice v prizadevanjih za skupni cilj - Nova Gorica kot cvetoče mesto in center Severne Primorske.

SEG-Stranka ekoloških gibanj Slovenije je vodilna slovenska naravovarstvena, socialna in domovinska stranka.

VAŠ GLAS ZA LISTO ŠT. 13 JE GLAS ZA PREBIVALCE NOVE GORICE.