O-STA

Programska izhodišča Stranke ekoloških gibanj Slovenije

Stranka ekoloških gibanju Slovenije-SEG želi vplivati na politiko Mestne občine Ljubljana pri sprejemanju njenih odločitev.

Zato na listi SEG za člane MOL kandidira 44 uglednih občanov in občank, od tega 29 žensk ( 66%) , kar je največ med

24 listami strank v Ljubljani in verjetno v Sloveniji . S svojo aktivno participacijo želimo odločno prispevati, da bo naša Ljubljana prijazna meščanom in si prizadevali za uresničitev poslanstva, kot je razvidno v naših programskih izhodiščih s poudarkom na skrbi za okolje, človekovih pravicah, enakosti v zdravju ter kulturnem dialogu. Naši mestni svetniki želijo:

1. Reševati konkretne okoljske probleme in potrebe prebivalcev mesta za kakovost bivalnega okolja .

2. Sodelovati pri načrtovanju mestne infrastrukture v najbolj zgodni fazi razvoja ( Aarhuška konvencija...), proti gradnji visoke Situle .

3. Graditi in urejati nova otroška ter rekreacijske površine v mestnih četrtih, ohranitev Plečnikove tržnice.

4. Sodelovati pri urejanju prostora s podrobnimi prostorskimi akti (OPPN) , s poudarkom na oživitvi in dostopnosti mestnega jedra.

5. Uveljaviti enakost v zdravju ter človekove pravice .

6 . Združiti prebivalce mesta Ljubljane v prizadevanjih za skupni cilj - Ljubljana glavno mesto - zdravo in cvetoče.

7. Izvajati kulturno politiko na področjih : kulturne pravice manjšin , romske skupnosti ter drugih manjšinskih etičnih skupnosti in priseljencev

v Ljubljani. Voditi komunikacijo med različnimi skupnostmi, skupno življenje, spoznavanje različnih kultur v Ljubljani.

8. Pripraviti temeljito analizo možnosti in perspektivnih poti razvoja MO Ljubljana. Ustvarili pogoje za vzpodbujanje gospodarske aktivnosti

in podpirati razvoj tehnološko -okoljsko naprednih podjetij, ki ustvarjajo in ohranjajo kakovostna zelena delovna mesta.

9. Zagotoviti brezplačne poslovne prostore za deficitarne dejavnosti v občini,svetovalno pisarno za ranljive skupine , EKO pisarno ter brezplačni EKO telefon.

1o. Zmanjšati nepotrebno svetlobno onesnaževanje v mestu in skrbeti za dostopnost vseh pomembnih objektov za invalide.

11. Pridobiti stanovanja iz presežka stanovanjskega fonda in olajšati mladim družinam strošek predšolskega varstva otrok.

12. Preprečiti preprodajo in pozidajo rodovitne zemlje in gozdov ter grobih posegov v zavarovana področja Barja.

SEG-Stranka ekoloških gibanj Slovenije je vodilna slovenska socialna in naravovarstvena stranka.

VAŠ GLAS ZA LISTO ŠT. 22 JE GLAS ZA PREBIVALCE LJUBLJANE