O-STA

Predstavitev nosilke liste Stranke ekoloških gibanj Slovenije

ŽIVLJENJEPIS - EVITA LESKOVŠEK (nosilka liste SEG)

Ime: Evita

Priimek: Leskovšek

Stan: poročena

Datum in kraj rojstva: 14.03.1963, Maribor

Državljanstvo: slovensko

Naslov: Ulica 28. maja št. 3, Ljubljana

Telefon: 01/ 5199883, 051 317 700

Izobrazba:

- Medicinska fakulteta Ljubljana, Slovenija, dr.medicine

 • specialistični izpit iz javneega zdravja
 • strokovni izpit
 • licenca za delo na področju socialne medicine

Znanje tujih jezikov:

aktivno angleško

aktivno nemško

aktivno hrvaško

aktivno poljsko

pasivno špansko

Dodatno izobraževanje v Sloveniji:

- Teorija javnega nastopanja, teorija demokratičnega dialoga in poslovna pogajanja

 • Retorika in javni nastop
 • Slovenska konferenca o preventivi na področju aidsa
 • Udeležba na evropski metadonski konferenci
 • Simpozij Sodelovanje med fermacevtom in zdravnikom in vloga farmacevtov proti aids pandemiji
 • Seminar o terenskem delu
 • Seminar Svetovanje glede okužb z virosom HIV v zdravstvu
 • Seminar Nebakterijske okužbe v perinatologiji
 • Učna delavnica Varovanje zdravja v RS
 • Seminar Varovanje spolnega in reproduktivnega zdravja mladostnikov
 • Epidemiološki seminar o informacijskih sistemih in uporabni metodologiji na področju drog
 • Klinični simpozij o aidsu
 • Posvet problematika metadona
 • Nebakterijske okužbe v perinatologiji
 • Cikel seminarjev trpinčen otrok.
 • Mednarodni posvet o financiranju zdravstvenega varstva
 • Summer school Methods in Public Health
 • Izobraževalni program iz promocije javnega zdravja I,II,III...
 • Direktni doktorski študij iz antropologije na ISH (3.letnik)

Dodatno izobraževanje v tujini:

- Strategic Planning and Team Building

- Gesundheitsfoerderung - Internationaler Lehrgang für Projektentwicklung 1992/93

- Svetovne konference o aidsu: Berlin, Jokohama, Vancouver, Durban, Bankok

- Evropski konferenci o aidsu v Vilniusu I in II
- PHARE Drug Abuse Prevention in the Contex of the School

 • Pompidou Grop , Cooperation and Assistence Programme for Central and Eastern European Countries
 • Second Regional Seminar in the framework of the European Commission PHARE Programme on Drugs
 • Drug demand reduction of the European Comiission
 • Teacher Training Workshop
 • Vloga ženske v javnem življenju...

Reference:

- Ustanovitev Aids Fondacije Robert

 • Vodenje Aids Fondacije Robert
 • Predsedovanje Društva STIGMA
 • Članica IO Slovenskega ekološkega gibanja
 • Predsednica Slovenskega ekološkega gibanja
 • Nacionalna koodinatorica in strokovni vodja WHO programa "Zdravstvena vzgoja - program AIDS"
 • Vice President of EMPASA - Euro Mediterranean Partneship Against Substance Abuse
 • Soustanoviteljica organizacije KLJUČ, centra za preprečevanje trgovine z belim blagom
 • Avtorica številnih člankov, objavljenih v strokovnih publikacijah tako doma kot v tujini
 • Avtorica knjižic, brošur, videokaset
 • Predavateljica na Medicinski fakulteti, Fakulteti za šport, Pedagoški fakulteti
 • Sodelovanje na javnih okroglih mizah
 • Avtorica raziskav s področja promocije zdravja
 • Organizacija mednarodnih humanitarnih akcij
 • Finalistka pri izboru Slovenka leta
 • Nagrajenka v izboru Ljudje odprtih rok
 • Resource pearson in The Directory of Technical and Managerial Resources for HIV/AIDS Programs in Eastern Europe and Central Asia
 • Strokovnjak ekspert skupine Pompidou pri Svetu Evrope (misija in izvedba izobraževanja v Armeniji)
 • Aktivna udeležba na misiji UNDPja v Vietnamu
 • Focal piont AIDS & Mobility za Slovenijo
 • Focal point Health in Prison WHO Project
 • Članica projektnega sveta Ljubljana zdravo mest
 • Članica projektnega sveta projekta Zdrave šole

- Svetnica Mestnega sveta MOL (1998-2002)

 • Članica odbora za zdravstvo,
 • Članica odbora za socialna vprašanja,
 • Predsednica pododbora za preprečevanje zasvojenosti
 • Predsednica Zveze nevladnih organizacij na področju drog
 • Ustanoviteljica in strokovni vodja zavoda CARS
 • Naziv asistentke za področje javnega zdravja
 • Predsednica razširjenega strokovnega kolegija za javno zdravje
 • Članica upravnega Odbora učiteljev v javnem zdravju
 • Višja predavateljica za področje preventivne medicine in fiziologije na Akademiji za koreografijo in ples