O-STA

Sporočilo Stranke ekoloških gibanj pred nedeljskimi lokalnimi volitvami

STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE-SEG

LISTA SEG V MESTNI OBČINI LJUBLANA - pod št : 22

Nosilec tretjega stebra volilnega programa SEG v MOL :

Karel Lipič,univ.dipl.ing, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije-ZEG ( NVO)

GSM: 041 402 401

Zadeva: LE ENA, OD DESETIH EKOLOŠKIH RAN V LJUBLJANI : Industrijska cona Šiška

 • Tovarne, ki najbolj ogrožajo okolje in zdravje: Butan plin, Litostroj Jeklo ( glej posnetek na spletni strani ČS Šiška ), Toplarna Šiška, Lek ?.

V območju Litostroja naj bi bila tudi tovarna, ki izdeluje magnezijeve ulitke in magnezijev prah, ki se širi v okolje naj bi bil zelo eksploziven!

 • Butan plin ( eksplozija, požar );

Litostroj Jeklo ( hrup, prah, plini; znanstveno dokazan izredno škodljiv vpliv hrupa na kardio-vaskularni sistem - tihi morilec, vpliv plinov in prahu na dihalni sistem );

Toplarna Šiška ( eksplozija, požar, dušikovi oksidi -NOx - prekoračeni po neuradnih informacijah za cca. 25%, zato mora toplarna preiti na ekstra lahko kurilno olje kot rezervno gorivo, s tem pa bo bolj ogroženo vodovarstveno območje na katerem je locirana - bližina vodarne Kleče ( oskrbuje cca. pol Ljubljane );

Tu je še Tiki s proizvodnjo bojlerjev, Tuba ......

 • Hrup povzroča predvsem jeklo-livarna tovarne Litostroj Jeklo in včasih izpuščanje pare iz Toplarne Šiška.
 • Prašne delce ( oblaki dima ) in tudi manjše kovinske delce ( pojavljajo se na dvoriščih hiš v razdalji do cca. 300 m) emitira Litostroj Jeklo.
 • Vplivi raznih plinov in prahu na dihalne organe so poznani, hrup ima zelo škodljiv vpliv na kardio -vaskularni sistem - tihi morilec. Zlasti je moteče nočno obratovanje in hrup iz Litostroj Jekla ( nočno obratovanje je cenejše zaradi cenejše električne energije ).
 • Če bi nekatere tovarne manj skrbele za dobiček in več za okolje bi se dalo marsikatere izpuste znižati ( predvsem pa bi bilo potrebno prepovedati obratovanje Litostroj Jekla v nočnem času!! ).
 • V takem okolju si ne želi nihče živeti ( veliko hiš ob Milčinskega ulici, je bilo zgrajenih pred 2. Svetovno vojno, industrija pa se je v ta prostor umeščala po vojni ).
 • Absolutno bi bilo potrebno ukiniti ali preseliti Litostroj Jeklo v novo industrijsko cono, tako kot firme Papir servis , Rematon d.o.o,.......
 • Razmisliti bi bilo tudi o ustrezni preselitvi prebivalcev tega območja .

Skupno sodelovanje SEG in ZEG pri reševanju številnih okoljskih problemov :

 • V ZEG-u doslej sami nismo preverjali ravni hrupa, ki jo povzročajo tamkajšnje tovarne. Meritve , že zahtevajo bližnji krajani . Dogovor teče v smeri neodvisnih tujih meritev. Najti moremo samo še sredstva pokritja teh stroškov.
 • ZEG je nevladna okoljska organizacija in ni strokovna institucija ( nima koncesija MOP-e). Naša naloga NVO je opozarjati na okoljske probleme (Ekološka patrulja in brezplačni EKO telefon 080 18 45 ) ,ozaveščati in zahtevati od onesnaževalcev in pristojnih državnih institucij sanacijo okoljskega stanja.
 • Preverjanje strukture izpustov bi morala redno in tekoče izvajati inšpekcija za okolje in pristojna mestna okoljska inšpekcija. Po naših podatkih se te - le redko pojavijo na terenu in razrešijo kak okoljski problem , na katerega opravičeno opozarjajo ogroženi občani.
 • Potencialno grožnjo je možno zmanjšati ob aktivnem sodelovanju krogotoka " onesnaževalca- države- mesta - zborničnega sistema " pritiska javnosti - medijev in okoljskih NVO in CI .
 • Župan in Mestni svet MO Ljubljana sta varstvu okolja in kvaliteti življenja in bivanja meščanov v tem mandatu posvečala znatno manj pozornosti in dejanj , kot pa gradnji nogometnega stadiona, mestnim parkiriščem in nebotičnikom ( npr Situli na Vilharjevi ulici) . Bivša županja je za področje varstva okolja imela znatno več posluha in pozitivnih rezultatov. To lahko trdim, kot bivši član Odbora za varstvo okolja ( predstavnik občanov v odboru ) pri MO Ljubljana v prejšnjem mandatu.

P. s. Če bom izvoljen v mestni svet , bi želel prevzeti vodenje neučinkovitega Odbora za okolje in prostor ter odpreti mestno EKO pisarno in brezplačni EKO telefon za zainteresirane meščane; kateri se dnevno srečujejo z problematiko varovanja okolja, zmanjšanja kvalitete življenja in bivanja v glavnem mestu.