O-STA

Učinkovit kontroling lahko reši podjetje iz krize

Na jubilejnem 10. srečanju slovenskih kontrolerjev, ki ga tradicionalno organizira podjetje CRMT d.o.o., so udeleženci razpravljali tudi o pomenu njihovega dela v času krize. Kompetenten kontroler namreč lahko predvidi nihanja na trgu in jih pomaga ublažiti v tesnem sodelovanju z managementom.


LJUBLJANA, 5. 10. 2010
- Podjetje CRMT, izvajalec mednarodno priznane Šole kontrolinga, je letos organiziralo že 10. srečanje kontrolerjev, ki je potekalo 23. in 24. septembra v Hotelu Mons v Ljubljani. Letošnje srečanje so naslovili Dotik prihodnosti, s čimer so želeli pokazati na naraščajočo vlogo kontrolerjev v poslovanju sodobnih podjetij. Razvoj dejavnosti kontrolinga je za vsako organizacijo izrednega pomena, saj spada kontroling med najpomembnejša orodja učinkovitega vodenja. Na letošnjem srečanju se je družilo okoli 90 slovenskih kontrolerjev, računovodij, managerjev, svetovalcev in informatikov iz podjetij različnih dejavnosti, pa tudi neprofitnih organizacij in javnega sektorja. Srečanje so popestrili številni domači in tuji gostje, ki so prikazali primere dobrih praks kontrolinga iz svojih organizacij. Poleg predavanj in dragocenih izmenjav izkušenj je srečanje popestril tudi bogat družabni program.

Srečanje kontrolerjev je v desetih letih postalo osrednji dogodek, stanovsko srečanje za kontrolerje v Sloveniji in bližnjem prostoru. Vsako leto se mu pridruži vedno več managerjev, informatikov in akademikov, tako med udeleženci kot tudi med predavatelji.

"Zelo smo ponosni, da nam je uspelo zgraditi dogodek v Adriatic regiji, ki ga stroka priznava kot pomembno možnost in priložnost za spoznavanje novih trendov, odpiranje aktualnih tem, izmenjavo izkušenj, pa tudi za prijetno druženje," je povedala Dragica Erčulj, vodja CRMT inštituta in Šole kontrolinga ter regionalni vodja ICV za področje Srednje in Južne Evrope.

Podjetja, ki želijo imeti višjo dodano vrednost, se zavedajo pomena kontrolinga za uspešno in stabilno rast podjetja brez večjih pretresov pri poslovanju. Za to je potrebna ustrezna ambiciozna strategija podjetja ter učinkovit kontroling, ki je sposoben to strategijo tudi nadzirati. Naloga sodobnega kontrolinga je, da pravočasno zaznava signale, uspešno premaguje izzive in v čim večji meri predvideva in izkorišča priložnosti, ki se pojavijo. V to področje sodi tudi stalno spremljanje kazalnikov, analiza odmikov in predvidevanje možnih tveganj, pa tudi predlogi za racionalizacijo poslovnih procesov v skladu s postavljeno strategijo.

Eno izmed najpomembnejših sporočil letošnjega jubilejnega srečanja kontrolerjev je bila pomembnost sodelovanja ter medsebojnega spoštovanja med menedžmentom in kontrolingom, kajti le to lahko zagotavlja želene učinke. Uveljavljanje dejavnosti kontrolinga namreč ni odvisno samo od njegovih nosilcev - kontrolerjev, temveč je v veliki meri odvisno tudi od uporabnikov te dejavnosti - managerjev. Kakovosten kontroling zato zahteva posebno poslovno kulturo in slog vodenja, ki ju mora vzpostaviti vodstvo vsakega podjetja. Bistvo te kulture in sloga vodenja sta dolgoročno ciljno delovanje ter decentralizacija pooblastil in odgovornosti. V praksi se uresničuje kontroling le kot rezultat sodelovanja med managerjem in kontrolerjem, tako da je v resnici kontroling primarno funkcija managerja in sekundarno funkcija kontrolerja.

"V uspešnih podjetjih je kontroling vpet v celovito podporo upravljanja učinkovitosti poslovanja (Corporate Performance Management) in kontrolerji kot poslovni partnerji managerjev igrajo pri tem pomembno vlogo. Učinkovita podjetja so zato tudi močno vezana na informacijske tehnologije, le da so tokrat v ospredju poslovne rešitve in ne le tehnologija," je še pojasnila Dragica Erčulj.

Tudi na letošnjem srečanju so sodelovali številni priznani slovenski in tuji strokovnjaki s področja kontrolinga, ki delujejo v podjetjih, javni upravi ali neprofitnih organizacijah. Srečanja se je tako med drugimi udeležil tudi Siegfried Gänßlen, izvršni direktor nemškega podjetja Hansgrohe ter predsednik Mednarodnega združenja kontrolerjev (ICV- Internationaler Controller Verein). Od marca 2008 namreč v Sloveniji deluje tudi društvo kontrolerjev in sicer kot Delovna skupina Slovenija v okviru ICV. Gänßlen je v svojem nagovoru udeležencem poudaril predvsem pomen človeškega faktorja ter sodelovanja med menedžmentom in kontrolingom. Razvoj kontrolinga v podjetju se mu zdi ključen, saj lahko kontroler s svojimi znanji in orodji veliko pripomore k zaščiti podjetja pred nihanji na trgu, kar se je še posebej pokazalo med zadnjo krizo.

Ključno sporočilo letošnjega srečanja je proaktivna vloga kontrolerja in kontrolinga. Razmere v gospodarstvu dandanes močno vplivajo na kontroling in kontrolerjevo vsakdanjo prakso, za to ni dovolj, da so kontrolerji kreativni, torej, da o stvareh razmišljajo, biti morajo inovativni, kar pomeni akcijo in izvedbo. "Kontrolerji moramo biti proaktivni," je v zaključnem govoru poudarila Dragica Erčulj. "Ni dovolj, da hitro odreagiramo na spremembe, treba jih je vnaprej predvideti. In najboljši način predvidevanja prihodnosti je, če jo sami kreiramo. Kontroling kreira prihodnosti!"

Šola kontrolinga®
Šola kontrolinga je celovit izobraževalni program za usposabljanje kontrolerjev, razvit po vzoru nemške Controller Akademie Gauting. Šola kontrolinga V Sloveniji deluje vse od leta 1996, v tem času pa jo je obiskalo več kot 500 slušateljev iz praktično vseh večjih slovenskih družb, izobraževanja pa so se udeležili tudi kontrolerji iz Hrvaške in Srbije.
www.kontroling.si

O podjetju CRMT
CRMT d.o.o. je vodilna svetovalna hiša, specializirana za uvajanje sistemov za upravljanje poslovanja (CPM), sistemov planiranja, poslovne inteligence (BI), podatkovnega rudarjenja, podatkovnih skladišč (DW), integracije podatkov in upravljanja matičnih podatkov (MDM). Zagotavlja storitve celotnega razvojnega kroga, od analize, zasnove, načrtovanja, implementacije in projektnega vodenja do projektne in po projektne podpore.
www.crmt.com

Informacije
Andreja Gros
Marketing
info@crmt.com