O-STA

VIPA INVEST NANOS, PID, d. d., ter VIPA INVEST SOČA, PID, d. d., Nova Gorica, - izključitev delnic VN0N in VS0N iz trgovanja na prostem trgu

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 14. januarja 2002 sprejela odločbi, da se s 15. januarjem 2002, redne delnice z oznako VN0N izdajatelja PID VIPA INVEST NANOS, d. d., Nova Gorica, Erjavčeva 2 ter redne delnice z oznako VS0N, izdajatelja PID VIPA INVEST SOČA, d. d., Nova Gorica, Erjavčeva 2, izključijo iz trgovanja na prostem trgu.

Trgovanje z navedenimi delnicami je bilo 4. januarja 2002 zaradi izvedbe postopka spojitve v novonastalo družbo PID VIPA INVEST, d. d., Nova Gorica, začasno zaustavljeno. Borza je dne 14. januarja 2002 od KDD prejela odločbo, na podlagi katere so bile delnice z oznako VN0N ter VS0N 11. januarja 2002 izbrisane iz centralnega registra KDD, delničarji obeh družb pa so skladno z menjalnim razmerjem iz spojitvene pogodbe za delnice VN0N ter VS0N prejeli ustrezno število delnic nove družbe z oznako VI0N.