O-STA

Imetniki plačilnih kartic se pred zlorabami lahko dodatno zavarujemo

Imetniki plačilnih kartic nismo imuni pred krajami kartic in posledično pred njihovimi zlorabami. Če se nam zgodi kaj takšnega, pogosto ostanemo tudi brez denarnice, osebnih dokumentov, ključev ali drugih osebnih predmetov. Odslej se za takšne primere lahko ustrezno zavarujemo.

Imetnikom osebnih računov Gorenjske banke, ki so hkrati tudi uporabniki plačilnih kartic Activa Maestro in Activa MasterCard, je po novem namreč na voljo posebna oblika zavarovanja, ki jim pri poslovanju s plačilnimi karticami zagotavlja dodatno varnost, in sicer tako doma kot v tujini.

Gre za zavarovanje imetnika kartice, ki ga Gorenjska banka omogoča v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, zavarovanim imetnikom kartice pa krije:

  • škodo na osebnem računu, ki nastane zaradi zlorabe izgubljene ali ukradene kartice;
  • škodo zaradi kraje gotovine, če je do nje prišlo v eni uri po opravljenem dvigu na bankomatu ali v bančni poslovalnici;
  • stroške zamenjave ključev in ključavnic ali osebnih dokumentov ter stroške nakupa torbe ali denarnice, če vam bili ti predmeti odvzeti skupaj s kartico;
  • stroške plačila klicev z mobilnega telefona, če je bil telefon odvzet skupaj s kartico.

Zavarovanje, ki je vezano na kartico, velja leto dni in se v primeru, da ni bilo odpovedano, avtomatično obnovi za eno leto. Zavarujete lahko lastne kartice, pa tudi kartice tistih, ki ste jih pooblastili za razpolaganje z vašim osebnim računom. Letna zavarovalna premija po osebi znaša 9 evrov.

Vse potrebno za sklenitev opisanega zavarovanja pa lahko uredite v kateri koli poslovalnici Gorenjske banke.

Dodatne informacije: Bojan Likar ● Služba marketinga in odnosov z javnostmi ● Gorenjska banka, d.d., Kranj ● T: 04 20 84 239