O-STA

Imenovan nov član uprave Zavarovalnice Maribor

Maribor, 4. november 2010 - Na današnji redni seji je nadzorni svet Zavarovalnice Maribor (ZM) za novega člana ZM imenoval mag. Boruta Celcerja, dosedanjega pooblaščenca uprave ZM. Petletni mandat bo pričel teči z dnem pridobitve licence za člana uprave zavarovalnice.

Matjaž Kovačič, predsednik nadzornega sveta ZM, je poudaril, "da je imenovanje mag. Celcerja za člana uprave dobra poslovna odločitev. Njegova znanje in izkušnje na področju zavarovalništva so ene najbogatejših v Sloveniji. Z zavzetostjo, ki jo je pokazal že kot pooblaščenec uprave ZM, in z vizijo razvoja tega področja, ki jo je predstavil na današnji seji NS, bo druga največja zavarovalnica v Sloveniji lahko le še pridobila."

Mag. Celcer je v ZM zaposlen že skoraj 20 let, opravljal pa je naloge pooblaščenca uprave ZM za področje zavarovalne tehnologije, informatike in organizacije ter aktuarstva. Pred tem je bil izvršilni direktor sektorja za področje informatike in organizacije. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani iz uporabe interneta na področju izvajanja zavarovalnih storitev.

Kot je po seji nadzornega sveta povedal mag. Celcer, "si bom skupaj s sodelavkami in sodelavci prizadeval, da bo delovanje ključnih poslovnih procesov v zavarovalnici in s tem zagotavljanje zavarovalnih storitev našim strankam na najvišjem nivoju. Pozornost bom posvetil tudi obvladovanju poslovnih tveganj in uvajanju prihajajoče regulative na področju zavarovalništva - t. i. Solvency II, kot tudi izkoriščanju sinergij z vsemi članicami finančne skupine. Hkrati se zavedam, da je te cilje mogoče uresničevati le ob dobri interni organiziranosti in motiviranosti zaposlenih."

Mag. Celcer se bo predsedniku uprave Dragu Cotarju in drugim članom uprave mag. Davidu Kastelicu, Marku Planinšcu in Srečku Čarniju pridružil po pridobitvi licence na t.i. "hearingu" na Agenciji za zavarovalni nadzor.

Nadzorni svet se je seznanil še s poslovanjem ZM v prvih devetih mesecih. ZM je zbrala za 205,7 milijonov evrov kosmate premije, kar predstavlja 2,8 odstotkov nad načrtom za prvo devetmesečje 2010, in izplačala za 109,6 milijonov evrov odškodnin, kar ostaja v okviru načrtovanega za letošnje leto.


Več informacij: 02 2332 387, Natalija Postružnik

- foto: arhiv ZM.


Prijazen pozdrav,

Zavarovalnica Maribor d.d. | Služba za odnose z javnostmi | Cankarjeva 3, SI-2507 Maribor | T: +386 2 2332 446 | F: +386 2 2332 523 | E: natalija.postruznik@zav-mb.si | www.ZavarovalnicaMaribor.si | 080 19 20 | ŽIVLJENJE GRE NAPREJ IN MI Z VAMI

Spremljajte nas na: twitterju - http://twitter.com/ZavMb in na: facebooku - http://www.facebook.com/zavarovalnica.maribor