O-STA

Gorenjska banka svojim komitentom odslej omogoča novo storitev

E - račun: hitreje, enostavneje in prijazneje do okolja

Kranj, 5. novembra - Gorenjska banka svojim komitentom odslej omogoča novo storitev "E-račun", ki klasični račun v papirni obliki nadomešča z računom v elektronski obliki. Na ta način uporabnikom svojih storitev omogoča prihranke pri času in materialnih stroških, hkrati pa dodatno poenostavlja obstoječi način plačevanja računov. Predvsem pa uvedba "E-računa" predstavlja velik napredek z vidika ekologije, saj masovno izdajanje in pošiljanje računov, ki jih prejemamo v poštne nabiralnike, ni več potrebno.

Gorenjska banka s storitvijo E-račun uporabnikom elektronskih bank Link in Link c omogoča enostavno, hitro in do okolja prijazno izdajanje, posredovanje, prejemanje in plačevanje računov v elektronski obliki.
Pravnim osebam enostavno izdajanje in prejemanje E-računov omogoča poslovna e-banka Link c, hkrati pa lahko prek svoje spletne poslovalnice E-račune prejemamo in plačujemo tudi individualni uporabniki e-banke Link. Z E-računom tako lahko nadomestimo papirni račun, ki ga sicer prejmemo v kuverti v naš poštni nabiralnik.
E-račun je izdan v standardni elektronski obliki in skladno z zakonskimi predpisi s področja elektronskega poslovanja. Enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj izda svojemu dolžniku - prejemniku računa za opravljeno storitev ali izdano blago.
Pogoje za izdajanje, prejemanje in arhiviranje E-računov uporabniki poslovne e-banke Link c oziroma individualne e-bankeLink že imate. Zadostuje zgolj vloga oziroma prijava, medtem ko morebitne investicije v računalniško ali programsko opremo niso potrebne.