O-STA

Uspešno oglaševanje ankete RIS2001 v omrežju CentralIPROM

Med vsemi slovenskimi spletnimi mediji ter oglaševalskimi omrežji, ki so sodelovali pri oglaševanju ankete RIS2001, je omrežje CentralIPROM z okoli 2,2 milijona prikazov zagotovilo največje število respondentov na anketo.

Podjetje Iprom je s prvim slovenskim spletnim oglaševalskim omrežjem CentralIPROM uspešno sodelovalo pri oglaševanju ankete RIS2001 (Raba interneta v Sloveniji). Med vsemi spletnimi mediji in oglaševalskimi omrežji, ki so sodelovali pri oglaševanju ankete, je omrežje CentralIPROM omogočilo okoli 2,2 milijona prikazov oglasa ter izmed vseh spletnih medijev zagotovilo tudi največje število respondentov. Samostojni spletni mediji, sodelovalo jih je več kot 50 vključno z oglaševalskimi omrežji, so anketi RIS2001 v treh mesecih omogočili skupno okoli 10 milijonov prikazov spletnega oglasa (bannerja) oziroma vabila k anketi. Vsi omenjeni mediji so v akciji oglaševanja ankete RIS2001 sodelovali brezplačno.

"Spletna promocija ankete je bila ključnega pomena, saj je bila anketa zasnovana po načinu anketiranja s samoizbiro, kjer se respondent sam odloča za sodelovanje. Cilj kampanje je bil zbrati čim večje število respondentov na anketo. Tukaj pa se je pokazala moč in možnosti, ki jih ponujajo sodobne marketinške in tehnološke rešitve za vodenje spletnih oglaševalskih akcij na internetu,« je povedal Simon Cetin, direktor podjetja Iprom. »Rezultati odziva na oglaševanje ankete RIS2001 so samo še dodatna potrditev uspešnosti in cenovne učinkovitosti modela internetnega oglaševanja, ki temelji na učinku," je dodal Simon Cetin.

Cena za enega respondenta oziroma za eno izpolnjeno anketo
V obdobju dveh mesecev je bilo v omrežju CentralIPROM na anketo preusmerjenih 14.652 obiskovalcev (klikov), za kar je bilo potrebnih 2.264.821 prikazov oglasa. Pri modelu cene na klik bi bila cena za preusmerjenega obiskovalca (po veljavnem ceniku) 95,00 SIT. Vrednost celotne kampanje v omrežju CentralIPROM bi tako znašala 1.391.940,00 SIT, izračunana cena za enega respondenta na anketo pa 838,52 SIT.
V primeru, da bi oglaševanje obračunali po modelu CNO (cena na ogled/prikaz) po ceni 4,00 SIT za en prikaz oglasa, bi za dosego istega rezultata vrednost celotne kampanje znašala 9.059.284,00 SIT. Izračunana cena za enega respondenta pa bi v tem primeru dosegla 5.457,40 SIT.

Enostavna primerjava med obema osnovnima modeloma zaračunavanja spletnega oglaševanja je pokazala, da stroški pridobivanja novega respondenta z uporabo modela cene na klik (CNK) ne dosegajo niti 16 odstotkov stroškov podjetij, ki uporabljajo model cene za prikaz/ogled (CNO).


Več informacij o obiskanosti spletne ankete RIS2001:

http://www.ris.org/si/ris2001/20011119.html


Podjetje Iprom d.o.o. je nastalo marca leta 1999. V naslednjem letu je ustanovilo prvo slovensko spletno oglaševalsko mrežo CentralIPROM. Danes podjetje Iprom zakupuje in trži oglasni prostor na preko 240-ih kakovostnih slovenskih spletnih straneh. Na področju spletnega oglaševanja sodelujejo s podjetji: Debitel, Gambit Trade, Bofex - BigBang, Dom Müller, Quantum, Tobačna Ljubljana, Renault, Neckermann, Brest, hrvaško podjetje Emporion, Krka, Carantania Film in z drugimi.