O-STA

Nadzorni svet potrdil načrt ZM za leto 2011

Maribor, 21. januar 2011 - Danes je v Mariboru potekala redna seja nadzornega sveta Zavarovalnice Maribor (ZM), na kateri so člani nadzornega sveta obravnavali in potrdili finančni načrt ter poslovno politiko ZM za leto 2011.

Nadzorni svet ZM je obravnaval in potrdil poslovno politiko in finančni načrt ZM za leto 2011. Po načrtu bi naj ZM v letu 2011 poslovala s 5-odstotno rastjo glede na leto 2010, kar pomeni 272,7 milijonov evrov zbrane kosmate premije. Poudarek pri poslovanju bo predvsem na pospeševanju prodaje življenjskih zavarovanj in prilagajanju ponudbe trgu avtomobilskih zavarovanj. Likvidirane odškodnine po načrtu znašajo 170,1 milijon evrov, kar pomeni rast v primerjavi z letom 2010 za 12,5 odstotkov, matematično tehnične rezervacije pa bodo znašale dodatnih 27,2 milijona evrov. "Tudi v letu 2011 bo ZM z različnimi ukrepi, prilagajanjem povpraševanju in segmentacijo rizikov, zavarovalnih vrst in ponudbe ZM stremela k višji dodani vrednosti na zaposlenega," je po seji NS povedal Drago Cotar, predsednik uprave ZM.

Nadzorni svet je potrdil še poročilo službe notranjega revidiranja za obdobje do septembra 2010.

Sicer je ZM v letu 2010 po nerevidiranih podatkih zbrala 259,6 milijonov evrov, kar je 5,4 odstotke manj kot v letu 2009, likvidirane odškodnine pa so v ZM znašale 151,3 milijone evrov, kar je 80 odstotkov v primerjavi z letom 2009. Slednje je bilo katastrofalno leto tako po številu kot obsegu naravnih katastrof. Nižje izplačane odškodnine v 2010 so po eni strani posledica manj naravnih nesreč, ki bi prizadele zavarovance ZM, po drugi strani pa gospodarnega upravljanja portfelja zavarovancev. Zavarovalno-tehnične rezervacije, dobiček ZM in pripis dobička življenjskim zavarovancem ZM za leto 2010 še niso izračunani. Cotar pa ocenjuje, da "bo čisti dobiček ZM znašal okrog deset milijonov evrov. Uprava ZM bo lastnikom in Agenciji za zavarovalni nadzor predlagala, da dobiček nameni povečanju kapitalske ustreznosti." AZN je namreč v letu 2009 izdal odločbo, s kateri je ZM (najprej v letu 2010, nato pa do junija 2011) naložil dokapitalizacijo v višini 27 milijonov evrov. Prvi del dokapitalizacije je ZM uspešno izvedla decembra 2010 v višini 14,2 milijona evrov.


mag. Natalija Postružnik, direktorica | Zavarovalnica Maribor d.d. | Služba za odnose z javnostmi | Cankarjeva 3, SI-2507 Maribor | T: +386 2 2332 387 | F: +386 2 2332 523 | E: natalija.postruznik@zav-mb.si | www.ZavarovalnicaMaribor.si | 080 19 20 | ŽIVLJENJE GRE NAPREJ IN MI Z VAMI

Spremljajte nas na: twitterju - http://twitter.com/ZavMb in na: facebooku - http://www.facebook.com/zavarovalnica.maribor