O-STA

Vzajemna v letu 2001 uspešno

Nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, največje slovenske zavarovalnice za dopolnilna zdravstvena zavarovanja, je na včerajšnji seji obravnaval nerevidirane poslovne rezultate za leto 2001 in izrazil zadovoljstvo z njenim poslovanjem. Člani nadzornega sveta so obenem podali soglasje k poslovnemu planu Vzajemne za leto 2002.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je v letu 2001 poslovala uspešno, so na včerajšnji seji soglašali člani nadzornega sveta zavarovalnice. V primerjavi z letom 2000 so še povečali število svojih zavarovancev, tako da ima pri Vzajemni dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjenih že več kot 1.120.000 ljudi. Porast števila zavarovanj pa beležijo tudi pri zavarovanju z medicinsko asistenco v tujini TAS. Za potovanje v tujino se je namreč letos pri Vzajemni zavarovalo več kot 60.000 zavarovancev, kar je za 23,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Po prvih ocenah so celotni prihodki zavarovalnice v lanskem letu znašali 48 milijard tolarjev in so lansko realizacijo presegli za 15 odstotkov. Prihodki od premij, ki predstavljajo 97 odstotkov vseh prihodkov, so znašali 47 milijard tolarjev. V lanskem letu so se povečali tudi odhodki, ki so znašali 47 milijard in so se v primerjavi s celotnimi odhodki preteklega leta povečali za 15 odstotkov. Čisti odhodki za škode v primerjavi z letom prej presegajo realizacijo za 19 odstotkov in znašajo 41 milijard tolarjev. Na njihovo povišanje so najbolj vplivali 25 odstotkov višji odhodki za zdravila, ki v odhodkih za škode predstavljajo največji delež (skoraj 40 odstotkov). Odhodki za škode so višji tudi zaradi 14-odstotnega povečanja stroškov za osnovno zdravstveno dejavnost, 13-odstotnega povišanja stroškov za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje ter zaradi 26-odstotnega povečanja stroškov za lekarniško dejavnost. Povišanje teh stroškov je tudi glavni razlog, da se je nadzorni svet Vzajemne v preteklem letu odločil za povišanje premij v juliju (za 5,8 %) in decembru (za 6 %).

Člani nadzornega sveta so podali tudi soglasje k planu zavarovalnice za leto 2002. V okviru poslovnega načrta v Vzajemni za letošnje leto napovedujejo nekaj novosti. Prenoviti nameravajo obstoječa nadstandardna zavarovanja, v pripravi pa je tudi nova oblika nadstandardnega zavarovanja. Poleg tega namerava Vzajemna posodobiti obstoječo prodajno mrežo, s katero se želijo še bolj približati svojim zavarovancem in jim ponuditi prijazne ter kakovostne storitve.