O-STA

Kakovostni podatki pripomorejo k znižanju cen v podjetju in izboljšajo odnose s strankami

Ljubljana, 17. 3. 2011 - 6. Konferenca BI or not BI, ki jo organizira podjetje CRMT d. o. o. iz Ljubljane, je letos gostila številne domače in tuje strokovnjake s področja poslovne inteligence. Tokratna rdeča nit so bile informacije s poslanstvom.

Vsakodnevno so nam na voljo številne informacije in podatki. Nekatere iščemo mi, druge iščejo pot do nas. A le del tega vsakodnevnega navala informacij in podatkov je za nekoga zares pomemben. Podobno kot na osebni ravni, se na ravni podjetij ta srečujejo s problemom količine in kakovosti podatkov. O pomembnosti kakovosti podatkov v podjetjih in organizacijah je na konferenci spregovoril tudi direktor raziskav iz podjetja Bloor Research Philip Howard, ki je povedal: "Zagotavljanje kakovosti podatkov je ena stvar, zagotavljanje, da podatki ostajajo dobri, pa je nekaj povsem drugega. To zahteva upravljanje. Podatki morajo biti konsistentni preko celotne organizacije, kar zahteva konsistentnost virov podatkov, to pa pomeni, da morajo biti ti viri konsolidirani ali usklajeni s pomočjo matičnega upravljanja podatkov (ang. master data management, MDM). V obeh primerih je prisoten velik izziv za integracijo teh podatkov."

In zakaj je kakovost podatkov v današnjem času tako pomembna? Howard je povedal, da veliko ljudi v organizacijah ne razume pomembnosti kakovosti podatkov in veliko napora je potrebenega, da najvišje ljudi v organizaciji prepičamo, da vložijo denar in energijo za zagotovitev kakovostnih podatkov, ki so temelj kasnejšemu delovanju in poslovanju. Poudaril je predvsem vlogo kakovosti podatkov pri nižanju stroškov podjetja, izboljševanja odnosov s strankami, podpori pri poročanju in odločevanju ter migraciji in upravljanju podatkov. Obenem je poudaril tudi dejstvo, da zaradi nekakovostnih podatkov posledice nosijo ljudje, zaposleni, in ne podatki sami.

O upravljanju kakovosti podatkov je spregovoril tudi svetovalec za poslovno in inteligenco iz podjetja CRMT d. o. o. Uroš Jemec. Povedal je, da je veliko podatkov, ki pridejo v podjetja zaradi nepravilnosti pri vnosu in heterogenosti podatkov nečistih, nekakovostnih, in da morajo biti ti pregledani in prečiščeni, saj takšne zahtevajo končni poslovni uporabniki. Za to pa je potrebna primerna tehnologija in ljudje, ki povejo, kakšni morajo biti podatki, da bodo za določeno podjetje kakovostni. Ob tem je predstavil tudi CRMT- jevo študijo primera Telekoma Slovenije.

Letošnja BI or not BI konferenca, ki je gostila približno 100 udeležencev, je poleg kakovosti podatkov govorila tudi o poročanju vodstvu, likvidnosti v bankah, poslovni inteligenci in upravljanju sodišč, regulatornem poročanju v bankah, upravljanju matičnih podatkov, varovanju zasebnosti v dobi modernih informacijskih tehnologij in o poteh do večje zrelosti poslovno-inteligenčnih sistemov.

**************

O podjetju CRMT d. o. o.

CRMT d. o. o. je vodilna svetovalna hiša, specializirana za uvajanje sistemov za upravljanje poslovanja (CPM), sistemov planiranja, poslovne inteligence (BI), podatkovnega rudarjenja, podatkovnih skladišč (DW), integracije podatkov in upravljanja matičnih podatkov (MDM) ter izobraževanja na vseh področjih. Zagotavlja storitve celotnega razvojnega kroga od analize, zasnove, načrtovanja, implementacije, izobraževanja in projektnega vodenja, kot tudi projektno in poprojektno podporo. Prednost CRMT d. o. o. izhaja iz širokega in poglobljenega znanja ter kompetenc njihovih strokovnjakov, ki zagotavljajo strankam najnaprednejše, zanesljive in konsistentne rezultate na vsakem projektu v predvidenih rokih in znotraj proračuna.

Več na www.crmt.com