O-STA

Zaustavitev trgovanja z delnicami KDZ

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je sprejela odločbo, da se s 5. februarjem 2002 začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako KDZ, izdajatelja KD Investments, d.d., Ljubljana, Celovška 206, ki so uvrščene na prosti trg borze, zaradi varstva interesov investitorjev.

Skupščina delničarjev izdajatelja je na skupščini 28. novembra 2001 soglasno sprejela sklep o vključitvi izdajatelja v glavno družbo KD Group, d. d. Ljubljana. Navedeni sklep naj bi bil vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani 7. februarja 2002, z dnem njegove pravnomočnosti pa bodo vse delnice, ki niso v rokah glavne družbe, prešle v njeno last. Izstopajočim delničarjem bo izplačana odpravnina skladno s sprejetim menjalnim razmerjem.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev je uprava borze zaradi zagotovitve pogojev za izvedbo postopka vključitve izdajatelja v centralnem registru KDD, skladno s 153. členom v zvezi s 162. členom Pravil, sprejela odločbo, da se trgovanje z delnicami KDZ začasno zaustavi.