O-STA

Povezovanje poslovnih registrov v Evropski uniji

V začetku letošnjega leta je Evropska komisija sprejela predlog o medsebojnem povezovanju poslovnih registrov v Evropski uniji. Predlog je v obravnavi v Evropskem parlamentu. V praksi naj bi zaživel leta 2014.

Razlogi, ki so botrovali nastanku predloga o povezovanju poslovnih registrov držav članic EU so predvsem:

- Lažji dostop do poslovnih informacij

- Poenotenje informacij, ki jih vsebujejo poslovni registri

- Hitrejše in bolj učinkovito posodabljanje podatkov poslovnih registrov

- Preglednost podatkov

- Zagotavljanje ažurnih informacij družbam, ki poslujejo v različnih državah prek svojih podružnic

- Zaščita potrošnikov, ki nakupujejo prek spleta in se želijo informirati o ponudniku blaga in storitev

- Cenejša storitev pridobivanja podatkov iz poslovnih registrov

- Prihranek pri času

Dejstvo je, da dandanes čedalje več podjetij ponuja svoje izdelke in storitve potrošnikom po vsej Evropi. Zato je zelo pomembno, da imajo potrošniki, zlasti tisti, ki nakupujejo prek spleta, dostop do zanesljivih in ažuriranih podatkov podjetja, ki ponuja izdelke ali storitve.

Čezmejni dostop do poslovnih registrov bo omogočal podjetjem pridobiti podatke o podjetjih v drugi državi EU. Pomembno vlogo bodo poenoteni poslovni registri odigrali tudi v primerih združevanja podjetij, spremembi sedeža podjetja, ustanavljanju novega podjetja ali podružnice v drugih državah EU.

Katere informacije zajemajo poslovni registri?

Običajno so to informacije o pravni obliki organiziranosti podjetja, o sedežu podjetja, o višini kapitala in zastopnikih podjetja. Praktično v tem trenutku obstaja toliko registrov, kolikor je držav članic EU. Vsi so bolj ali manj organizirani ali na nacionalni ravni ali na regionalni ravni ali pa celo na lokalnem nivoju.

Predlog povezovanja poslovnih registrov pa uvaja enotno metodologijo poslovnih registrov in sprotno ažuriranje podatkov teh registrov. S poenotenjem poslovnih registrov v EU bodo pridobili vsi, tako potrošniki, obstoječi in potencialni poslovni partnerji, javne službe, davčne uprave in pravosodni organi po vsej Evropi.

Evropska komisija je ocenila, da bi s poenotenjem poslovnih registrov uporabniki prihranili več kot 69 milijonov evrov.

Podjetniški svetovalci v podjetju DATA d.o.o., se velikokrat, ko se na naše podjetje obrne tuje podjetje, ki želi v Sloveniji ustanoviti novo podjetje ali podružnico matične družbe, srečujemo s težavo, ki se imenuje skrajšan prevod tujega podjetja iz matičnega registra. Namreč tuja pravna oseba, mora za registracijo podjetja v Sloveniji predložiti registrskemu sodišču v slovenski jezik preveden izpis iz matičnega registra podjetij, iz države od koder tuje podjetje prihaja. Resnično se v tej situaciji izkaže pestrost poslovnih registrov. Nekateri izpisi so namreč zelo pomanjkljivi in na primer ne vsebujejo podatka o zastopnikih matičnega podjetja, ki pa je podatek, ki ga registrsko sodišče v Sloveniji zahteva in preverja. Zato smo veseli predloga Evropske komisije o poenotenju poslovnih registrov, ki bo tako nam kot tujcem olajšal administrativne postopke pri registraciji podjetij v Sloveniji.

Bogdana Rejc, Data d.o.o.