O-STA

Poslovni račun za samostojne podjetnike ni (nujno) obvezen!

Podjetniški svetovalci na Vem točki DATA, smo se ob registracijah samostojnih podjetnikov večkrat soočili s pomislekom nekaterih podjetnikov ali morajo za poslovanje v svojem podjetju odpreti poslovni račun ali pa lahko poslovanje vodijo prek osebnega računa, ki ga že imajo odprtega pri določeni banki.

Ker so se med bodočimi podjetniki pojavljali različni argumenti in pomisleki glede obveznosti odprtja poslovnega računa, smo na Ministrstvo za finance naslovili dopis za uradno pojasnilo.

V teh dneh smo prejeli odgovor na vprašanje ali obstaja za samostojne podjetnike obveznost odprtja poslovnega računa ali zadostuje zgolj ločen osebni bančni račun za transakcije v zvezi z dejavnostjo.

Področje plačilnega prometa podjetnikov obravnavata dva zakona: Zakon o davčnem postopku (Ul RS št. 13/11-UPB4) in Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (UL RS št. 58/09, 34/10, 9/11) in Akt o vzpostavitvi in vodenju transakcijskih računov (UL RS št. 49/10).

Zakon o davčnem postopku določa, da morajo podjetniki imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun. To velja tako za fizične kot pravne osebe. Transakcijski račun, ki ga podjetniki odprejo na banki za opravljanje dejavnosti, se vodi v registru transakcijskih računov pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve - AJPES. V tem registru se vodijo posebej evidence o osebnih računih posameznikov in posebej evidence o poslovnih računih podjetnikov.

Poslovni računi podjetnikov so javno objavljeni v registru podjetij Ajpes, poleg drugih podatkov podjetnika (ime podjetja, naslov, matična, davčna številka, dejavnosti) in so na voljo poslovnim partnerjem oziroma uporabnikom storitev podjetnika. Osebni računi posameznika niso javen podatek.

Banke so dolžne posredovati AJPES podatke o imetnikih transakcijiskih računov in tudi same določajo pogoje poslovanja ter pogoje vodenja transakcijiskih računov, ki se nanašajo tako na osebne račune posameznikov kot na poslovne račune podjetnikov. V kolikor je pri posamezni banki mogoče odpreti osebni račun za namen vodenja poslovnih financ posameznika, potem tak podjetnik, ne krši davčne zakonodaje, ki določa ločen transakcijski račun. Banka pa mora tak račun, zaradi poročanja AJPES, obravnavati kot račun, ki ga je posameznik odprl izključno za poslovne transakcije njegovega podjetja.

Torej! V vsakem primeru mora samostojni podjetnik ločeno voditi transakcije, ki so povezane s poslovanjem njegovega podjetja od osebnih transakcij. Ali se bo samostojni podjetnik odločil za odprtje poslovnega računa ali pa se bo z banko pogodil za vodenje poslovnih transakcij prek osebnega računa in kontroliral banko ali je poskrbela za posredovanje pravilnih podatkov glede osebnega računa, za vpis v AJPES, je njegova odločitev.

Bogdana Rejc, Data d.o.o.