O-STA

Danes potekala seja nadzornega sveta Zavarovalnice Maribor
Maribor, 18. april 2011 - Nadzorni svet je na svoji današnji seji obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo ZM in revidirano letno poročilo Skupine ZM za leto 2010. Tržni delež Zavarovalnice Maribor je konec leta 2010 znašal 12,4 odstotke. ZM je v letu 2010 ustvarila 10,6 milijonov evrov čistega dobička ob 259,6 milijonov evrov kosmate premije in 151,3 milijonih evrov likvidiranih odškodnin, upravlja pa s 635 milijoni kosmatih zavarovalno tehničnih rezervacij. Svojim življenjskim zavarovancem je ZM za leto 2010 pripisala za 3,73 milijone evrov. Na dan 31. december 2010 ima ZM 67.120.549 evrov temeljnega kapitala in presežek nad zahtevanim minimalnim kapitalom 33.401.619 evrov.

Kot je po današnji seji nadzornega sveta dejal predsednik uprave ZM Drago Cotar: "Tudi v letu 2011 bomo na ZM z različnimi ukrepi, prilagajanjem povpraševanju in segmentacijo rizikov, zavarovalnih vrst in ponudbe stremeli k višji dodani vrednosti na zaposlenega. Čisti poslovni izid v letošnjem letu bi naj bil - tudi po pripisu dobička življenjskim zavarovancem v višini 5,2 milijona evrov - okrog 9,3 milijone evrov". ZM je obdobje krize sicer izkoristila za uvajanje nove sistemizacije in modela kompetenc; pa tudi za izboljšavo hitrih cenitev škod preko serviserjev in učinkovitejšo likvidacijo škod.