O-STA

Brod na Muri BPH, d.o.o. - prenehanje članstva na borzi

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je 12. februarja 2002 na podlagi pisne odpovedi članstva s strani družbe Brod na Muri BPH, d.o.o., Murska Sobota, Kocljeva 1a, sprejela sklep o prenehanju njenega članstva na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana, z 19. februarjem 2002.

Tega dne preneha tudi veljavnost pooblastil pooblaščenih borznih posrednikov za sklepanje borznih poslov pri tej borzno posredniški hiši.