O-STA

Dokapitalizacija Zavarovalnice Maribor uspešno zaključena

Maribor, 17. junij 2011 - V postopku dokapitalizacije Zavarovalnice Maribor (ZM), v katerem so imeli prednostno pravico za vpis in vplačilo delnic po Zakonu o gospodarskih družbah obstoječi delničarji, je bilo vplačanih vseh 12,8 milijonov evrov. Dokapitalizacija je namenjena zagotovitvi kapitalske ustreznosti zaradi katastrofalnih neurij v letu 2008 in 2009 ter povečanju škodnih rezerv za zagotavljanje varnosti zavarovancev ZM v prihodnje.

Glede na uspešno vplačane delnice v 100-% višini predvidenega povečanja osnovnega kapitala (skupaj so bile razpisane delnice v vrednosti 12,8 milijonov evrov), je uprava ZM danes sprejela sklep, da je dokapitalizacija ZM s tem uspešno zaključena. Zbrana sredstva predstavljajo zdrav temelj razvoja ZM v prihodnje, ZM pa izkazuje presežek kapitala.

ZM je dobila "zeleno luč" za dokapitalizacijo s sklepom a skupščini delničarjev 23. maja letos kot posledica zahteve odredbe Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) iz oktobra 2009 po skupni dokapitalizaciji v višini 27 milijonov evrov.

ZM je skladno z odredbo AZN do 30. oktobra 2009 izvedla dokapitalizacijo Zavarovalnice Maribor (ZM) v višini 14,2 milijonov evrov, junija letos pa še dodatno dokapitalizacijo ZM v višini 12,8 milijonov evrov. Razpisana je bila v 2.238.893 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnicah po vrednosti 5,7172 evra za posamezno delnico. Prednostno pravico za vpis in vplačilo delnic so imeli po Zakonu o gospodarskih družbah obstoječi delničarji. Oba velika delničarja sta v celoti izkoristila to pravico. ZM bo zahtevo za vpis o spremembi osnovnega kapitala poslala Okrožnemu sodišču - sodnemu registru.

Tržni delež ZM se je povišal z 12,4 odstotka ob koncu leta 2010 na 13,2 odstotka ob koncu marca 2011 in tako je ZM na drugem mestu med slovenskimi zavarovalnicami. "Ponosni smo na lanskoletni poslovni rezultat, sprejete ukrepe in pretehtane odločitve o prevzemanju rizikov. Nudenje varnosti našim zavarovancem in oškodovancem ostaja naše poslanstvo tudi v prihodnje," je dejal predsednik uprave ZM Drago Cotar.