O-STA

Srečanje partnerjev podjetja Oracle v Istanbulu

V Istanbulu je pred časom potekalo srečanje Oraclovih partnerjev za področje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike (EMEA). Izmed slovenskih partnerjev se je srečanja udeležil Bernard Osvald, direktor slovenjgraškega podjetja Kopa, ki ponuja lastne rešitve na Oraclovi platformi.

Prisotni so se seznanili z usmeritvami podjetja v prihodnosti, zlasti z informacijskimi rešitvami za e-poslovanje. Na srečanju so obenem poudarili, da je informacijska doba vstopila v novo obdobje, v obdobje hude konkurence, v katerem se poslovne priložnosti odkrivajo in izkoriščajo veliko hitreje kot kdajkoli poprej. Podjetje, ki želi uspeti v takšnem novem okolju, mora razvijati informacijske rešitve, ki so kar najbolj zmogljive in prilagodljive – predvsem podatkovni in aplikacijski strežniki, na katerih temeljijo tudi programski paketi Kopa. Po besedah Bernarda Osvalda ti predstavljajo skupek sodobnih rešitev s področja računovodsko-finančnega poslovanja in vodenja proizvodnih procesov.

Pri slovenski podružnici Oracla, podjetju Oracle Software d.o.o., so s svojimi partnerji in njihovimi rešitvami zelo zadovoljni. V Sloveniji imajo podpisanih preko 80 partnerskih pogodb, kar že samo po sebi priča o pomembnosti sodelovanja s partnerji. »Podjetja, ki razvijajo poslovne aplikacije in druge rešitve na ta način odlično pokrivajo tisti del trga, ki ga Oracle sam ne doseže, zato se tudi zelo trudimo, da bi partnerjem nudili kar največ pomoči. S širjenjem Oraclove partnerske mreže se tako tudi širi potencialni trg za Oraclovo tehnologijo, ki ji zaupa vse več uporabnikov v Sloveniji. Veliko število strokovnjakov pri partnerjih, ki obvladajo Oraclovo tehnologijo, pa tudi vključujemo v različne projekte, ki jih izvajamo pri uporabnikih v Sloveniji in drugih državah Adriatic regije, ki jo vodimo iz Ljubljane,« je dejal Zvone Arzenšek iz oddelka za trženje in strateške povezave pri podjetju Oracle Software d.o.o.

O podjetju

KOPA, računalniški inženiring, d.d. postavlja kompletne rešitve računalniško podprtih informacijskih sistemov z uporabo najnovejših dosežkov razvoja računalniške tehnologije na področju strojne opreme, sistemske in aplikativne programske opreme ter računalniških omrežij. Naša ponudba zajema rešitve na ključ, ki vsebujejo vse faze uvajanja računalniško podprtih informacijskih sistemov, od idejnega projekta do končne realizacije in posebne rešitve, ki jih izdelamo na željo uporabnikov.