O-STA

Rezervacija imena firme pred registracijo podjetja

Podjetniki, ki na VEM točki registrirajo družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), v veliki meri priznavajo, da je eden najtežjih delov postopka registracije, izbira imena firme.

Pri izbiri imena podjetja ("firme"), morajo podjetniki oz. ustanovitelji podjetja upoštevati 20. in 21. člen Zakona o gospodarskih družbah, ki določata pravila pri izbiri imena firme. Pravila so:

  1. Ime firme mora biti v slovenskem jeziku, lahko tudi fantazijsko
  2. Lahko je v t.i. "mrtvem jeziku" kot je npr. latinščina
  3. Ime firme ne sme vsebovati črk, ki niso vsebovane v slovenski abecedi (x, y, w, q)
  4. Ime firme se mora jasno razlikovati od imen firm, ki so že vpisana v registru podjetij AJPES

Sistem pozna tudi nekatere izjeme kot so npr. poimenovanje podjetja z imenom, ki je del osebnega imena enega od družbenikov ali poimenovanje podjetja na podlagi registrirane blagovne znamke.

S tem namenom podjetniški svetovalci na seminarju "Sredino skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja", podjetnikom natančno razložimo pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri imena firme. Razlago podkrepimo s primeri iz prakse. Vsekakor vedno priporočamo podjetnikom, da pred samo registracijo podjetja (ali s.p. ali d.o.o.), preverijo v registru podjetij AJPES, ali je podjetje s podobnim ali celo istim imenom firme že vpisano. Register podjetij je javni register in kot tak brezplačno dostopen vsakomur na spletnem naslovu: http://www.ajpes.si/prs/.

Podjetnik tako lahko prek registra AJPES vpisuje v iskalniku podjetij svojo idejo za ime firme. V kolikor mu iskalnik ob vpisu imena firme vrne večje število zadetkov (že vpisanih podjetij z istim ali podobnim imenom), je priporočljivo, če podjetnik izbere drugačno ime. V kolikor poizvedba v iskalniku ne vrne rezultata je to dober znak, da je nameravano ime podjetja ("firma") mogoče uporabiti za poimenovanje novoustanovljenega podjetja. Referenti VEM točk imajo možnost podjetniku registrirati "nameravano firmo", ki pa jo lahko na VEM točkah registrirajo le tisti podjetniki, ki nameravajo ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo. Samostojni podjetniki te storitve ne morejo koristiti,

Podjetnik referentu e-VEM točke sporoči:

  1. Ime firme (dolgo ter kratko ime)
  2. Ime družbenika, ki ustanavlja podjetje in njegov EMŠO
  3. Naslov, kamor želi družbenik prejeti sklep registrskega sodišča o rezervaciji imena firme

V nekaj dneh bo na naslov, ki ga je navedel ob oddaji nameravane firme, dobil sklep registrskega sodišča (o potrditvi ali zavrnitvi vpisa nameravane firme). Negativni sklep registrskega sodišča pomeni, da že obstajajo razlogi, ki ne dopuščajo registracije (npr. firma s podobnim imenom, neupoštevanje določil o dovoljenih znakih v imenu, ipd.). V primeru pozitivnega odgovora pa se nameravana firma vpiše v register AJPES in je kot tako rezervirano letno dni. V obdobju leta dni, lahko podjetnik kadarkoli izvede dejansko registracijo podjetja.

Postopka vpisa nameravane firme, se podjetniški svetovalci na VEM točki DATA, poslužujemo vedno, kadar se pripravljamo na registracijo podjetja, ki ga ustanavlja tuj državljan.

Za več informacij, vas vabimo, da se udeležite "Sredinih skupinskih svetovanj pred registracijo podjetja" , kjer boste izvedeli koristne informacije pred, med in po registracijo podjetja.