O-STA

Nič več nalepka, ampak izkaznica za dovoljenje za prebivanje

Tujci, ki bodo na konzulatih Republike Slovenije v svoji državi zaprosili za dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, le-tega ne bodo dobili več v obliki nalepke v potni list, ampak kot izkaznico.

Sredi maja letošnjega leta, je Slovenija začela z izdajo nove oblike dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav. Dovoljenje za prebivanje se po novem izdaja v obliki izkaznice. Gre za samostojen dokument, ki je manjši in vsebuje sodobno zaščito in brezkontaktni čip z biometričnimi podatki obraza in prstnih odtisov.

Dovoljenje za prebivanje lahko državljan tretje države uporablja za dokazovanje zakonitosti prebivanja v Republiki Sloveniji, za dokazovanje istovetnosti, skupaj s potnim listom pa tudi za prehod državne meje.

Veljavnost izkaznice dovoljenja za začasno prebivanje, je enaka veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje. Vsa dovoljenja za začasno prebivanje, ki so bila izdana v obliki nalepke, ostanejo v veljavnosti do poteka veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje.

Delodajalec v Sloveniji, ki zaposluje tujca v svojem podjetju, mora zanj najprej pridobiti dovoljenje za zaposlitev tujca na Zavodu za zaposlovanje. Po pridobitvi dovoljenja za zaposlitev, si mora tujec urediti dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve in dela v Sloveniji. Postopek pridobitve dovoljenja za prebivanje delave-tujec in delodajalec, lahko uredita na dva načina:

1. vlogo za dovoljenje za prebivanje lahko odda delavec -tujec na konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, v državi iz katere prihaja ali

2. Vlogo za dovoljenje za prebivanje odda delodajalec na Upravni enoti v kraju sedeža podjetja, tujec pa se nato zglasi na konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v svoji državi, kjer mu odvzamejo prstni odtis in v roku 15-20 dni izročijo izkaznico-dovoljenje za prebivanje

Cena izkaznice je 12 EUR, upravna taksa pa znaša 40 EUR. Tako bo tujec za novo dovoljenje za prebivanje moral odšteti 47 EUR.

Zapisala : Bogdana Rejc