O-STA

Letni imenik podjetij na voljo v elektronski obliki

Ljubljanska borza d. d., Ljubljana je 28. februarja 2002 izdala nov letni imenik podjetij 2001 v elektronski obliki, ki je dosegljiv na spletnih straneh www.ljse.si (http://www.ljse.si/StrSlo/Izdajate/SezIzdaj/Imenik2001/imenik2001.asp).

V letnem imeniku 2001 so navedene informacije o vseh izdajateljih delnic iz borzne kotacije, o izdajateljih 15 najprometnejših delnic iz prostega trga, ter o izdajateljih obveznic obeh borznih trgov. Objavljeni so osnovni podatki o družbah, vključno s sestavo kapitala in lastništva, ključnimi osebami, opisom najpomembnejših poslovnih dogodkov v zadnjem letu in pol ter opisom poslovnih načrtov za prihodnost, analizo trgovanja in donosnosti delnic posameznega izdajatelja za določeno obdobje, računovodske izkaze izdajateljev borzne kotacije, ter temeljito analizo uspešnosti poslovanja izdajateljev delnic borznega trga, ki vključuje prek 30 različnih kazalnikov.

Letni imenik predstavlja temeljit pregled dogajanja, povezanega s posameznimi vrednostnimi papirji in izdajatelji teh vrednostnih papirjev v preteklem obdobju.