O-STA

Zakaj in kako preoblikovati S.P. v D.O.O.?

Samostojni podjetniki posamezniki se v praksi največkrat odločijo za preoblikovanje iz S.P. v enoosebno družbo, D.O.O., predvsem zaradi davčnih obremenitev in osebne odgovornosti. Naslednji pomembni razlogi so morebitna širitev dejavnosti, namen prodaje dejavnosti ipd.

Vsekakor je priporočljivo, da pri dokončni odločitvi podjetniku svetujejo tudi računovodja, davčni in pravni strokovnjak, tisti, ki so seznanjeni s poslovanjem podjetja, situacijo ter razumejo podjetnikova pričakovanja.

Po sprejemu odločitve mora podjetnik vsaj 3 mesece pred nameravano priglasitvijo akta o preoblikovanju in registraciji novoustanovljene družbe z omejeno odgovornostjo objaviti (na primeren način) prenehanje svojega poslovanja kot SP in preoblikovanja v DOO, kar lahko stori pisno, preko sredstev javnega obveščanja ali pa z obvestilom v poslovnih prostih.

Nato je potrebno na določen, bilančni, presečni, dan sestaviti računovodske izkaze s priloženimi popisi:

Na podlagi navedenega se ugotovi vrednost premoženja, ki bo podlaga tudi za pripravo akta o preoblikovanju, ki se vpiše v sodni register.

Skladno z veljavno zakonodajo bo novoustanovljena družba, kot pravni naslednik, prevzela vse terjatve in obveznosti od S.P., vendar pozor: fizična oseba odgovarja s svojim premoženjem še 5 let po preoblikovanju.

Po opravljenem preoblikovanju, po prejetem sklepu sodišča o vpisu družbe v sodni register je potrebno urediti še:

Davčne posledice

Dejansko jih ni! V predstavljenem primeru gre namreč za t.i. davčno nevtralno preoblikovanje, kar pomeni, da se vse davčne ugodnosti in pravice prenesejo na novoustanovljeno družbo. To pa ne bi bilo mogoče v primeru, da bi predhodno zaprli SP in odpirali novo družbo.

Stroški:

Postopek preoblikovanja majhnega samostojnega podjetnika, ki nima veliko sredstev in premoženja, je relativno majhen strošek in sicer okoli 600€, med tem ko v primeru preoblikovanj večjih podjetnikov lahko cena naraste tudi do več tisoč evrov.

Avtor: Sabina Dimnik, DATA