O-STA

Sprememba namembnosti stanovanjskega prostora v poslovni prostor

Če želite spremeniti namembnost stanovanjskega prostora v poslovni prostor (primeru trgovina), morate urediti predvsem naslednje:

  • Preveriti ali je sprememba stanovanjskega prostora v poslovni prostor skladna z prostorskim načrtom lokalne skupnosti (v posameznih lokalnih skupnostih načrtujejo prostorske ureditve in določajo lokacije za posamezne dovoljene dejavnosti na podlagi razvojnih načrtov lokalne skupnosti. Predvsem so pozorni na ohranitev stanovanjske funkcije z vidika kakovosti bivanja kot tudi na urejenost mest).
  • Pridobiti soglasje vseh morebitnih etažnih lastnikov v stanovanjski zgradbi.

Po pridobitvi soglasja vseh etažnih lastnikov nadaljujete postopek:

  • pridobite gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti prostora
  • vlogi za gradbeno dovoljenje priložite projektno dokumentacijo
  • pridobite ustrezno dokazilo o vpisu spremembe v zemljiško knjigo

Vso omenjeno dokumentacijo oddate na Upravo enoto v kraju bivanja (na oddelek za prostorsko načrtovanje), kjer vam pri postopku pomagajo z informacijami. Če je vloga popolna in ni zapletov, se približno v 3 mesecih izda gradbeno dovoljenje.

Preden se lotite projekta, si več informacij preberite na sledečih koristnih povezavah:

Stanovanjski zakon

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov

Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o trgovini

Avtor: Bogdana Rejc, DATA d.o.o.