O-STA

Sprostitev trgovanja z delnicami Gradbenega podjetja Grosuplje, d.d., Ljubljana

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 7. marca 2002 na podlagi objavljenih informacij v dnevnem časopisju sprejela odločbo o sprostitvi trgovanja z delnicami z oznako GPG, izdajatelja Gradbeno podjetje Grosuplje, d. d., Ljubljana, ki so uvrščene v borzno kotacijo.