O-STA

Pojasnilo v zvezi s pričakovano kotacijo Telekoma Slovenije na Ljubljanski borzi

Spoštovani,

v zvezi z novicami o začetem postopku za sprejem delnic Telekoma Slovenije v trgovanje na organiziranem trgu, ki se v zadnjem času pojavljajo v medijih, želimo v izogib napačnemu razlaganju učinkov tega dejanja dodatno pojasniti nekatere informacije.

Ne glede na to, da Telekom še ni v celoti privatiziran, bi vključitev njegovih delnic v trgovanje na organiziranem trgu omogočila manjšinskim delničarjem normalno udejanjanje njihovih pravic, ki izhajajo iz lastnine Telekomovih delnic. S tem bi se tudi zmanjšal obseg t.i. sivega trga, na katerem je delnica Telekoma najbolj aktivna.

Kotacija delnic ne bi v ničemer onemogočala ali oteževala prihodnje privatizacije Telekoma, saj se v skladu z zakonodajo, borznimi pravili in drugo regulativo, privatizacijska cena delnice lahko oblikuje povsem ločeno (višje) in neodvisno od njene tržne cene, kar kažejo tudi nekateri zadnji primeri (prevzem Banke Koper). Tudi Zakon o prevzemih za Telekom že velja, saj v 3. odstavku 2. člena v krog pravnih oseb, za katere veljajo njegove določbe, vključuje tudi velike nejavne delniške družbe, katerih osnovni kapital je večji od milijarde tolarjev in s številom delničarjev, večjim od 500. Telekom Slovenije izpolnjuje oba navedena kriterija, zato se zanj uporabljajo določbe Zakona o prevzemih. V skladu s 1. odstavkom 4. člena tega zakona je torej oseba, ki pridobi najmanj 25% delež glasovalnih pravic, dolžna dati ponudbo za odkup vseh delnic tega podjetja. Navedena določba in Zakon o prevzemih tako veljata za Telekom ne glede na to, ali so njegove delnice sprejete na organizirani trg ali ne.