O-STA

Novi rekordi indeksov na Ljubljanski borzi

V petek, 8. marca 2002 so trije indeksi na Ljubljanski borzi d. d., Ljubljana zabeležili rekordno vrednost. Najpomembnejši indeks SBI20 je prvič presegel mejo 2.300 točk in konec trgovalnega dne zaključil pri 2.319 točkah. Indeks prostega trga IPT je prav tako zabeležil pomemben premik in je znašal 2.000 točk, vrednost indeksa delnic pooblaščenih investicijskih družb PIX pa je konec dneva znašala 1.805 točk.

Med razloge za zadnja pozitivna gibanja tečajev vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi spadajo v prvi vrsti zniževanje obrestnih mer, ki povečuje zanimanje za vlaganje v vrednostne papirje v primerjavi z drugimi oblikami varčevanja. Podobno velja za pričakovanja glede sprememb davčne zakonodaje, s katerimi naj bi se skrajšalo obdobje za obračunavanje kapitalskih dobičkov. K pozitivnemu ozračju v tem trenutku prispeva veliko tudi povečana likvidnost, predvsem zaradi prostih sredstev od prodaje deležev Banke Koper. Gotovo pa je rast tečajev rezultat tudi dobrih lanskih poslovnih rezultatov večine borznih družb, objavljenih konec februarja.