O-STA

TRGOVSKA HIŠA MERKUR SE ZAČENJA SPREMINJATI V SODOBNI

Hitre spremembe v slovenskem bančnem prostoru, so v Probanki okrepile odločnost, da bo svojo razvojno usmeritev še tesneje povezala s slovenskim gospodarstvom in komitenti, ki si tudi zaradi nacionalne zavesti, želijo sodelovati z banko, ki je v Slovenski lasti, po poslovnih rezultatih in učinkovitosti, predvsem pa po ponudbi kvalitetnih bančnih storitev ne zaostaja za evropsko ali svetovno bančno ponudbo. Zaradi tega so se v Probanki odločili, da bodo s prenovo nekdanje trgovske hiše sredi Maribora, zagotovili ponudbo vseh svojih storitev na enem mestu. Ker želijo, da bi se vsi, ki se bodo srečali s Probanko, tudi na njenem novem sedežu, poleg že pregovorne prijaznosti njenih sodelavcev, občutili prednosti, ki jih je ta finančna institucija razvijala ves čas svojega delovanja, bodo njeni novi prostori predstavljali tudi arhitekturni biser sredi Maribora.

Izdelavo načrtov, ki nastajajo že kakšno leto, so morali pred kratkim v Probanki nekoliko pospešiti, saj je na hitro s poslovanjem prenehalo podjetje, ki je upravljalo s trgovino v nekdaj slavni trgovski hiši Merkur. Dinamične spremembe v mariborski trgovski ponudbi so ga spravile na kolena, vendar pa se zdaj že pojavljajo novi interesenti, ki bi v središču Maribora želeli vzpostaviti trgovsko ponudbo, značilno za mestna središča in imuno za odtok denarja v velike trgovske centre na robu mesta. Probanka namreč že v svoji zasnovi prenove trgovske hiše sredi mesta načrtuje, da bo dobra tretjina ali 4 tisoč kvadratnih metrov v obnovljeni stavbi še naprej namenjena trgovski dejavnosti, medtem ko bo 6 tisoč kvadratnih metrov dajalo Probančnim sodelavcem ustrezne delovne pogoje, komitentom pa dobro poučutje pri opravljanju bančnih poslov. Trgovski del bodo prenovili še letos, medtem ko bo bančni končan predvidoma v četrtem kvartalu naslednjega leta. "Z novimi prostori bomo ponovno združili naše poslovanje na enem mestu. Zaradi rasti in širitve dejavnosti v preteklih 11 letih, Probanka zdaj v Mariboru posluje na treh različnih lokacijah, kar kljub tehnološko sodobnim povezavam, zahteva drugačno organiziranost, kot če bi imeli možnost poslovanja na eni lokaciji. Tudi naši komitenti vse bolj želijo opraviti vse storitve na enem mestu in naša temeljna odgovornost je, da jim to tudi omogočimo. Veseli me, da jim bomo to lahko zagotavljali dobesedno sredi Maribora, ki s svojimi poslovnimi dejavnostmi ponovno pridobiva na pomenu," je po nedavni potrditvi investicijskega načrta tudi s strani nadzornega sveta Probanke, poudarila predsednica njene uprave, mag. Romana Pajenk.

Prva obnovitvena dela za trgovski del poslovne zgradbe v katero se bo naslednje leto preselila Probanka, se bodo začela v naslednjih dneh, nadaljnja obnova bančnega dela, pa v ničemer ne bo vplivala na nemoteno obratovanje trgovine. Za načrtovani obseg trgovskega in bančnega poslovanja, je predvidena tudi ustrezna garažna hiša, z neposrednimi dohodi tako do trgovskega, kot do bančnega poslovnega okolja.