O-STA

Zmagovalna ptičja hišica je izbrana!

Kranj, 4.november - Za najboljšega med več kot 160 predlogi ptičje hišice v natečaju Gorenjske banke je bil izbran predlog, ki ga je pripravil Marko Pavlinec. Avtor drugouvrščenega predloga je Evgen de Gleria, na tretje mesto pa se je uvrstila ptičja hišica, ki si jo je zamislil Aleš Macur. Avtor je vseh treh zmagovalnih predlogov bo Gorenjska banka skladno z razpisnimi pogoji nagradila, zmagovalno hišico pa bo v omejeni seriji tudi izdelala.

Po mnenju žirije ptičja hišica, ki jo predlaga Marko Pavlinec, med ostalimi nima neposredno primerljivega konkurenta. Avtor se je osredotočil na potrebe ptic in našel rešitev, ki je aktualna skozi celo leto, ne zgolj v zimskem obdobju. V eno rešitev je namreč združil gnezdilnico in krmilnico, hkrati pa mu je uspelo ohraniti prepoznavno formo obeh. Oblikovanja je ravno prav; to nad funkcionalnostjo hišice niti ne prevladuje niti za njo ne zaostaja. Vsi izvedbeni detajli so do konca premišljeni, upoštevane so tudi vse spremembe, ki jih bo na hišici pustila izpostavljenost zahtevnim vremenskim razmeram. Poleg tega je avtor upošteval tudi potrebe organizatorja natečaja kot naročnika. Njegov predlog namreč že vključuje tudi idejni in izvedbeni predlog darilne embalaže.

Tudi zamisel Evgena de Glerie je popolnoma drugačna od ostalih. Njegova "ena ploskev" je ob maksimalni enostavnosti povsem učinkovita. Medtem ko ostale krmilnice predvidevajo polnjenje s semeni oziroma zrnjem, je "ena ploskev" namenjena kroglicam loja, ki se jih vstavi v za to predvideni odprtini. Koncept takšne krmilnice ima po mnenju žirije v segmentu poslovnih daril lahko velik potencial.

Eko šotor, ki ga predlaga Aleš Macur, pa je navdušil z oblikovno izčiščenostjo in sočasno prepoznavnostjo. Gre za dokaj klasično tipologijo ptičje hišice, ki ima tudi med oddanimi predlogi nekaj sorodnih rešitev, vendar pa je ta funkcionalno, izvedbeno in oblikovno daleč najbolje dodelana.

Odločilno besedo pri izboru najboljših treh hišic je imela tričlanska žirija, ki jo je vodil Jure Miklavc, industrijski oblikovalec, vodja Studia Miklavc in letošnji nagrajenec Prešernovega sklada, kot člana pa sta v njej sodelovala še Matjaž Zorc, večkrat nagrajeni industrijski oblikovalec in partner v podjetju Simetrija ter Irena Čebulj, vodja marketinga v Gorenjski banki.

Ključni kriteriji, ki jih je pri izboru upoštevala žirija, so se nanašali na inovativnost in likovni izgled predlagane rešitve ter na njeno stroškovno in izvedbeno zahtevnost, petino pa je k tej presoji lahko doprinesel tudi izbor javnosti, ki si je ptičje hišice lahko ogledala v digitalni obliki.

Gorenjska banka se je z Markom Pavlincem, avtorjem zmagovalne zamisli, že povezala. Kot kaže, bodo prve prave ptičje hišice pticam predvidoma že sredi decembra lahko ponudile zavetje.

Projekt Ptičje hišice na spletni strani: www.gbkr.si/pticjehisice