O-STA

USPEŠNO POSLOVANJE DROGE

Droga d.d. je v minulem letu dosegla dobre poslovne rezultate. Čisti prihodki iz prodaje so znašali 16,2 milijarde tolarjev, kar je 14 odstotkov več kakor leta 2000 oziroma odstotek nad načrtovanimi. Čisti dobiček Droge v letu 2001 je znašal 1,5 milijarde tolarjev.

Na domačem trgu so ustvarili 10,6 milijarde tolarjev čistih prihodkov iz prodaje, kar je 5 odstotkov več kakor leta 2000. Droga je na domačem trgu ustvarila 65 odstotkov celotnih prihodkov, na tujih trgih, kjer so prodali za 5,6 milijarde tolarjev svojih izdelkov, pa preostalih 35 odstotkov celotnih prihodkov. Na tujih trgih so se čisti prihodki iz prodaje v primerjavi z letom prej povečali za 33 odstotkov.

Na trgih nekdanje Jugoslavije so lani ustvarili 85 odstotkov celotnega izvoza. Največ so prodali v Bosno in Hercegovino (35 %), sledijo Jugoslavija (22 %), Hrvaška (17 %) in Makedonija (11 %). Preostali delež izvozijo v države Evropske unije, v vzhodno Evropo in na druge trge. Najpomembnejši izvozni program je mesni program. V letu 2001 je pašteta Argeta dosegla 64-odstotni delež v prihodkih od prodaje na tujih trgih, kar pomeni 25-odstotno povečanje glede na leto 2000. Argeta postaja vse uspešnejša tudi na domačem trgu, kjer je dosegla že četrtinski količinski tržni delež in postala številka ena med tovrstnimi izdelki tudi pri nas. Nosilni izdelek na domačem trgu je kava Barcaffe, ki dosega 70-odstotni vrednostni tržni delež in še naprej pomeni glavnino prodaje Droge v Sloveniji.

Kapital Droge se je v minulem letu povečal za 15 odstotkov in je znašal 14,8 milijarde tolarjev. Kar 66-odstotni delež kapitala v virih financiranja Drogi zagotavlja kapitalsko ustreznost, finančno moč in varnost. Čista donosnost kapitala za leto 2001 je znašala 10,6 odstotka. Dodana vrednost je znašala 6 milijard tolarjev, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala 9,7 milijona tolarjev oziroma 16 odstotkov več kakor leto prej.

Za naložbe so v letu 2001 namenili 2,4 milijarde tolarjev, največji delež za končanje nove tovarne in za tehnološke posodobitve proizvodnih centrov Gosad in Zlato polje.

Knjigovodska vrednost delnice Droge je 31. decembra lani znašala 52.216,04 tolarjev, njena tržna cena pa je bila istega dne 42.027,78 tolarjev. Delnica Droge velja za varno in donosno naložbo.

"V letu 2002 načrtujemo 15-odstotno povečanje izvoza in utrjevanje tržne pozicije naših blagovnih znamk na domačem trgu. Pomembna naloga bo poenotenje standardov poslovanja in obvladovanje vseh dejavnosti na koncernski ravni. Vse te aktivnosti naj bi postopoma vodile k integraciji povezanih podjetij v koncern Droga," je na novinarski konferenci povedal predsednik uprave in generalni direktor Droge Matjaž Čačovič.

V Drogi so v poslovni načrt za leto 2002 zapisali, da bodo ustvarili 20,5 milijarde čistih prihodkov iz prodaje in 1,7 milijarde tolarjev bruto dobička. Za naložbe bodo namenili 2,8 milijarde tolarjev. Tudi v prihodnje bodo intenzivno uvajali elemente poslovne odličnosti v matični družbi in v povezanih podjetjih. Posebno pozornost bodo v Drogi letos namenjali zmanjševanju stroškov in skrbi za okolje, in sicer želijo zmanjšati porabe energije in vode ter količino odpadkov.