O-STA

V Gorenjski banki akcijske obrestne mere za depozite

Od novembra dalje ponudba za vezavo prostih sredstev med najbolj konkurenčnimi.

Gorenjska banka je z novembrom spet povišala obrestne mere za depozite in tako svojim strankam omogočila pogoje vezave, ki so med najbolj konkurenčnimi. To zlasti velja za najvišji razred, kjer so glede na dostopne primerjalne podatke obrestne mere Gorenjske banke trenutno najvišje. Vsi, ki se odločite za vezavo prek e-banke Link, pa še vedno lahko računate na dodatni 0,05-odstotni pribitek k siceršnji veljavni obrestni meri.

Konec meseca oktobra je na področju depozitov oziroma vezanih vlog pri bankah prinesel kar nekaj sprememb. Številne banke so se odločile spremeniti obrestne mere, z 9. novembrom 2011 pa je ponudbo akcijskih obrestnih mer oblikovala tudi Gorenjska banka.


Že prej dokaj ugodne obrestne mere je v razredu vezav za obdobje od 91 do 180 dni povišala za dodatne 0,2 odstotne točke, s čimer si je zlasti pri vezavi zneskov nad 50 tisoč evrov zagotovila pozicijo trenutno najbolj konkurenčnega ponudnika. Še vedno tudi velja, da si vsi, ki se razpoložljiva sredstva odločite vezati prek e-banke Link, s tem zagotovite še za 0,05 odstotka višjo obrestno mero od siceršnje.