O-STA

Redna revizija in nove sestave indeksov Ljubljanske borze

15. marca 2002 je bila opravljena redna revizija indeksov Ljubljanske borze, ki zajema trimesečno obdobje od 16. decembra 2001 do 15. marca 2002. Na podlagi kriterijev, potrebnih za vključitev delnic in obveznic v indekse, bodo od 2. aprila 2002 veljale spremembe v sestavi naslednjih indeksov:

Slovenski borzni indeks – SBI 20 in slovenski netehtani borzni indeks – SBI NT
Vključitev delnic družb: Delo in Živila Kranj;
Izključitev delnic družb: Delo prodaja in Terme Čatež;

Indeks prostega trga – IPT
Vključitev delnic družb: Grand hotel Union in Gorenjski tisk;
Izključitev delnic družb: Lip Bled in Nama;

Indeks pooblaščenih investicijskih družb – PIX
Vključitev delnic družb: KS – sklad 2, PID Vipa invest, Vizija DBP;
Izključitev delnic družb: Nika, Nika 1 in Trdnjava.

Panožni indeksi

Hrana in pijače
Vključi se delnice družbe: Mesna industrija Primorske.

Kemija
Izključi se delnice družbe: Belinka.

Trgovina
Vključi se delnice družbe: Salus.
Izključi se delnice družbe: Nama.

Indeks obveznic – BIO
Vključi se obveznica: Republika Slovenija 29. izdaja.
Izključi se obveznice: BTC hipotekarne.


Izračun vrednosti vseh indeksov po novi sestavi bo Ljubljanska borza pričela objavljati v torek, 2. aprila 2002.