O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami KS - SKLAD 4, PID, d. d.

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 3. aprila 2002 sprejela odločbo, da se s tem dnem začasno zaustavi trgovanje na prostem trgu z rednimi delnicami z oznako KS4N, izdajatelja KS - SKLAD 4, pooblaščena investicijska družba, d. d., Ljubljana, Dunajska 9.

CAP-INVEST, DZU, d. o. o., ki je pooblaščena za upravljanje zgoraj navedene PID, je borzo tega dne obvestila, da je bil sklep o izbrisu zgoraj navedene PID zaradi delitve na KS - sklad 4, PID, d. d., ter KS4 - NALOŽBE, družba za investiranje in nepremičnine, d. d., dne 28. marca 2002 vpisan v sodni register.

Začasna zaustavitev trgovanja bo predvidoma trajala do prejema odločbe KDD o opravljeni zamenjavi za delnice novih družb v centralnem registru ter ustrezne obravnave izključitve delnic z oznako KS4N iz trgovanja na prostem trgu.