O-STA

Prostovoljstvo pot do zaposlitvenega kapitala

Zavod Nefiks ob svetovnem dnevu mladih prostovoljcev, 15. aprilu, podpira iniciativo YSA* iz Združenih držav Amerike, ki se je množično razširila po svetu kot Svetovni dan mladih prostovoljcev in sicer kot podpora mladinskemu prostovoljstvu. Zato čestitamo vsem prostovoljkam in prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam in jih spodbujamo, da se še naprej prostovoljsko udejstvujejo.

Orodji za beleženje neformalno pridobljenega znanja, Nefiks in e-Nefiks, prostovoljcem namenjata posebno mesto, saj omogočata beleženje znanj, pridobljenih s prostovoljstvom, v posebno kategorijo Nefiksa.

Prostovoljstvo je za zaposljivost in vseživljenjsko karierno orientacijo izjemnega pomena, saj že zgodaj razvija delovne navade in socialno mrežo mladih.

Prek prostovoljnega dela se razvija osebni potencial vsakega posameznega prostovoljca, orodje Nefiks pa zagotavlja sistematično beleženje in tako iz osebnega potenciala ustvarja zaposlitveni kapital.

Sodelavci Zavoda Nefiks mladim priporočajo, naj se čim več prostovoljno udejstvujejo in naj s pridom izkoriščajo pridobljena znanja in socialno mrežo pri pridobivanju zaposlitve.

Z beleženjem prostovoljnega dela bodo svoje znanje ozavestili in pridobljenim kompetencam dali prenosljivost.

Kontakt za več informacij: Tadeja Ozebek, tadeja@talentirana.si, 041 919 421.

*http://www.ysa.org/
*www.gysd.org/