O-STA

3. maj 2002 bo netrgovalni dan na Ljubljanski borzi3. maj 2002 bo netrgovalni dan na Ljubljanski borzi

Uprava Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, je 4. aprila 2002 na podlagi skupnega dogovora s Klirinško depotno družbo sprejela sklep, da petek, 3. maj 2002, na Ljubljanski borzi ne bo trgovalni dan. V tem času namreč Klirinško depotna družba zaradi selitve v nove poslovne prostore ne bo poslovala.

Vse poravnave poslov, sklenjenih v ponedeljek, 29. aprila 2002, bodo izvedene v ponedeljek, 6. maja 2002. Vse poravnave poslov, sklenjenih v torek, 30. aprila 2002, pa bodo izvedene v torek 7. maja 2002.