O-STA

Skupščina delničarjev Probanke potrdila vse predlagane sklepe

Skupščina delničarjev Probanke, d.d., je popoldne na tradicionalnem zasedanju v Kazinski dvorani SNG Maribor, potrdila vse predlagane sklepe uprave, vezane na potrditev poslovnih rezultatov, doseženih v letu 2000. Prav tako so se delničarji strinjali s poslovnimi usmeritvami za utrjevanje položaja banke, povečevanja njene vloge v slovenskem bančnem prostoru in krepitvijo posameznih dejavnosti. Med njimi je na pomembnem mestu krepitev odprtega vzajemnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega sklada Delta, kot najnovejšega probankinega poslovnega projekta.

Na skupščini je bilo prisotnih 78,34 odstotkov Probankinega delniškega kapitala, vsi sklepi pa so bili sprejeti z veliko večino. Delničarji so tudi na ta način izražali zadovoljstvo s poslovno krepitvijo Probanke, pa tudi z ustvarjenim dobičkom, ki je s 387,8 milijoni tolarjev za 12 odstotkov višji kot v poslovnem letu 1999. Za vsako delnico bodo Probankini lastniki dobili 242 tolarjev bruto dividende, od ustvarjenega dobička pa so za dividende razdelili 290,4 milijona tolarjev, oziroma 75 odstotkov ustvarjenega čistega dobička Probanke. Ob tem je 87,6 milijonov tolarjev nerazporejenega. Bistveno je tudi porasla vrednost delnic Probanke.

"Naši rezultati kažejo, da smo presegli že sicer visoko zastavljene cilje poslovanja. V letu 2000 smo se intenzivno pripravljali na delovanje odprtega vzajemnega pokojninskega sklada Delta, prenos plačilnega prometa v Probanko, posodabljali pa smo tudi informacijski sistem. Med projekti, s katerimi smo se tudi precej ukvarjali, pa je bila priprava na prodajo delnic družbe Si mobil," je delničarjem o poslovanju v letu 2000 poročala predsednica uprave Probanke, mag. Romana Pajenk.