O-STA

Izredna revizija indeksa IPT

3. aprila 2002 je bila opravljena izredna revizija indeksa prostega trga IPT, na podlagi katere bo od 15. aprila 2002 veljala pri sestavi indeksa IPT naslednja sprememba:

- vključijo se delnice družbe MELAMIN, d. d., Kočevje, s skrajšano oznako MKOG,
- izključijo se delnice družbe VALKARTON d.d., Logatec, s skrajšano oznako VLOG.

Odbor za indekse se je za izredno revizijo odločil na podlagi obvestila družbe Belišće d.d. o upešnosti ponudbe za odkup delnic družbe Valkarton d.d., Logatec, s katero je pridobila 34,8% delnic. Z uspešnim nakupom delnic družba Belišće d.d. na dan 3. april 2002 razpolaga z 98,6% vseh delnic družbe Valkarton d.d, Logatec. Ker tako večinski lastnik presega več kot 75% lastništva družbe, se s 15. aprilom 2002 delnice družbe Valkarton d.d. izključijo iz indeksa IPT.