O-STA

KOPA in LIV Plastika sta začela z implementacijo Maximo-a

Slovenjgraško podjetje KOPA in LIV Plastika iz Postojne sta začela z implementacijo sistema za računalniško upravljanje vzdrževanja – Maximo-a 4i

Podjetji KOPA d.d. in LIV Plastika d.o.o iz Postojne sta sklenili pogodbo o licenciranju, dobavi in namestitvi strojne in programske opreme za potrebe uvajanja sistema za računalniško podprto upravljanje vzdrževanja Maximo v to priznano proizvodno podjetje.

V Sloveniji informacijski sistem Maximo že uporabljajo v podjetjih Termoelektrarna Šoštanj, Dravske elektrarne Maribor, Premogovnik Velenje, Saturnus Avtooprema, Koto Ljubljana in na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, implemetacija pa poteka še v nekaterih podjetjih. V svetu sistem Maximo, ki je tehnološko in funkcionalno vodilni sistem za računalniško upravljanje vzdrževanja, uporablja preko 80.000 aktivnih licenčnih uporabnikov na več kot 8.000 lokacijah.

KOPA d.d., kot certificirani zastopnik proizvajalca Maximo-a, ameriškega podjetja MRO Software, ponuja lokalizirano različico Maximo-a ter vso potrebno programsko in strojno opremo, svetovanje, šolanje uporabnikov in strokovno pomoč pri vzpostavitvi delovanja informacijskega sistema Maximo v vzdrževalnih okoljih podjetij in ustanov.

O podjetju

KOPA, računalniški inženiring, d.d. postavlja kompletne rešitve računalniško podprtih informacijskih sistemov z uporabo najnovejših dosežkov razvoja računalniške tehnologije na področju strojne opreme, sistemske in aplikativne programske opreme ter računalniških omrežij. Naša ponudba zajema rešitve na ključ, ki vsebujejo vse faze uvajanja računalniško podprtih informacijskih sistemov, od idejnega projekta do končne realizacije in posebne rešitve, ki jih izdelamo na željo uporabnikov.