O-STA

Izključitev delnic BOHOR, Žaga in furnirnica, d. d., Šentjur iz trgovanja na prostem trgu

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je 18. aprila 2002 sprejela odločbo, da se z naslednjim dnem iz trgovanja na prostem trgu izključijo redne delnice z oznako BFUG, izdajatelja BOHOR Žaga in furnirnica, d. d., Šentjur, Leona Dorotinška 9.

Trgovanje z navedenimi delnicami je bilo začasno zaustavljeno 3. septembra 2001, ker so delničarji izdajatelja sprejeli sklep o statusnem preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo. Izdajatelj je borzi 18. aprila 2002 posredoval pravnomočen sklep registrskega sodišča v Celju, iz katerega izhaja, da je bilo preoblikovanje v d.o.o. vpisano v sodni register 3. aprila 2002.