O-STA

Danes potekala skupščina delničarjev ZM

Danes potekala skupščina delničarjev ZM

Maribor, 22. oktober 2012 - Danes je z začetkom ob 11. uri potekala skupščina delničarjev ZM, na kateri je bil potrjen predlog za imenovanje revizijske hiše Deloitte Revizija d. o. o. za revizorja ZM. Na skupščini je bilo prisotnih predstavnikov delničarjev v višini 99,81 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Drugih predlogov ali sklepov na skupščini delničarjev ZM ni bilo.

Vsi sklepi so bili sprejeti s 100-odstotnim številom prisotnih glasov, podanega pa ni bilo nobenega dodatnega ali nasprotnega predloga. V ZM potekajo trenutno skrbni pregledi zaradi postopka prodaje. Nova KBM, 50,99-odstotna lastnica ZM, je 17. avgusta letos objavila začetek postopka prodaje svojega deleža v ZM. Prodaja deleža temelji na sklepu junijske skupščine Nove KBM, kjer so delničarji naložili upravi banke, da prične z aktivnostmi za odprodajo neključnih sredstev v Skupini Nove KBM (kamor po opredelitvi banke sodi tudi ZM). Banka je s ciljem zagotovitve strokovnega in transparentnega postopka za ta posel izbrala svetovalca, in sicer investicijsko družbo UniCredit CAIB Slovenija.

10. oktobra je Nova KBM k skrbnemu pregledu povabila tri ponudnike, ki so oddali neobvezujoče ponudbe. Na podlagi skrbnega pregleda ZM bodo ponudniki sprejeli odločitev o oddaji obvezujoče ponudbe, postopek prodaje pa naj bi bil zaključen do konca letošnjega leta. Neobvezujočo ponudbo so oddali trije interesenti iz Slovenije in tujine, med njimi tudi Pozavarovalnica Sava, ki je o tem kot delniška družba in skladno s pravili obveščanja javnost že obvestila. Ostalih ponudnikov zaradi spoštovanja zaupnosti in cenovne občutljivosti ne moremo potrditi oziroma razkriti.

ZM je v prvih devetih mesecih letošnjega leta zbrala 165,9 milijonov evrov čiste premije, izplačala pa 97,8 milijonov evrov čistih škod. Čisti dobiček je znašal 9,5 milijonov evrov. Drago Cotar, predsednik uprave ZM o poslovanju: "Za letos smo v ZM načrtovali čisti poslovni izid v višini 8,25 milijonov evrov. V letošnjem letu doslej na srečo ni bilo večjih katastrofalnih škod, kot smo jim bili priča v letih 2008 - 2011. Ker ni bilo masovnih škod zaradi toče, naravnih ujm ipd., je tudi obseg škod nekoliko manjši. Sicer v jesenskem času zavarovalnice žal velikokrat doletijo velike škode zaradi poplav, v zimskem času pa zaradi snega in žledu, tako da prognoze glede škodnega dogajanja niso hvaležne in so tudi zelo nepredvidljive, računam pa, da bomo izpolnili zadan načrt."

Več o poslovanju ZM v preteklosti: http://www.zav-mb.si/sticisce-komunikacij/financni-podatki/
Osebna izkaznica ZM: http://www.zav-mb.si/fileadmin/Osebna_Izkaznica/Si/

Vse dobro,
Natalija

P. S.:
Pravijo, da v življenju ni naključij. Da se vse zgodi natanko takrat, ko se mora zgoditi. Sem morda ironična? Sem morda sarkastična? Moraliziram? Da, deloma. A z namenom. Prebudimo se. V odličnem voditeljstvu je jasno: postavite prioritete, vodite z zgledom, posvetite se tistemu, kar resnično šteje. "Aus Kontrolle wird Vertrauen, aus Distanz wird Nähe, aus Mitarbeiterführung Menschenführung." (Namesto nadzora bo zaupanje, namesto oddaljenosti bližina, namesto vodenja sodelavcev vodenje ljudi), pravi Patrick D. Cowden, avtor ideje o Tigrovem preskoku. http://www.gvin.com/index.php/gangnam-style-turski-vpadi-linija-preobrazbe-mag-natalija-postruznik-direktorica-sluzbe-za-odnose-z-javnostmi-zavarovalnica-maribor-d-d/


mag. Natalija Postružnik, direktorica | Zavarovalnica Maribor d.d. | Služba za odnose z javnostmi | Cankarjeva 3, SI-2507 Maribor | T: +386 2 2332 387 | F: +386 2 2332 523 | E: natalija.postruznik@zav-mb.si |

ZMblog http://blog.zav-mb.si/ | Spremljajte nas na: twitterju - http://twitter.com/ZavMb in na: facebooku - http://www.facebook.com/zavarovalnica.maribor
www.ZavarovalnicaMaribor.si | 080 19 20 | ŽIVLJENJE GRE NAPREJ IN MI Z VAMI